Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2017  Sayı :   60
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Hatice Çubukcu
1- SAYI SEMBOLİZMİNİN TASAVVUFTAKİ ZİKİR SAYILARINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Naci Atalay DAVUTOĞLU, Birol AKGÜL, Erşan YILDIZ
2- İŞLETMELERDE EKONOMİK VERİMLİLİĞİ ARTIRMA VE ETKİN YÖNETİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMADA Z TEORİSİ’NİN UYGULANABİLİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Abdullah AYDIN
3- SOSYAL HAYATTAKİ BAZI KİŞİLİKLER VE ONLARI İFADE EDEN BEYİTLER
  Özet   Tam Metin
Erhan GÖRMEZ
4- ÖĞRETMENLERİN "DİJİTAL VATANDAŞLIK ve ALT BOYUTLARI" HAKKINDAKİ DÜZEYLERİ
  Özet   Tam Metin
Selçuk Kürşad KOCA
5- BALKAN TÜRKLERİNİN YAKIN DÖNEM KAHRAMANLARI “YÜCELCİLER”
  Özet   Tam Metin
Arzu BOY, Yavuz ASLAN
6- CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE KARS’TA EĞİTİM ( İlköğretim – Ortaöğretim)
  Özet   Tam Metin
Ebru ONURLUBAŞ, Senem DEMİRKIRAN
7- ARICILIK İŞLETMELERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMA AŞAMASINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *EDİRNE’NİN KEŞAN, MERİÇ, İPSALA, ENEZ İLÇELERİ
  Özet   Tam Metin
Gülsen Serap ÇEKEROL, Elman GUNYASHEV
8- KAZAKİSTAN LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE SEKTÖR PAYDAŞLARININ LOJİSTİK KÖY İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Tamer KEÇECİOĞLU, Mustafa Kemal YILMAZ
9- İNSAN KAYNAKLARINA DEĞER YARATMA
  Özet   Tam Metin
İlknur UNCUOĞLU YOLCU
10- GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ: GİRİŞİMCİ LİDERLİK
  Özet   Tam Metin
Kasım KAYA
11- KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNE SAHİP OLMADA ETKEN FAKTÖRLER
  Özet   Tam Metin
Fadime DİLBER
12- KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA YER ALAN TERÖR VE ŞİDDET İÇEREN MESAJLARIN BİREYLERİN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Dilek BOSTANCIOĞLU, Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Mergül ÖZTÜRK
13- ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE FARKINDALIK VE TUTUM DÜZEYLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Sevda ÖZKAYA
14- XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN “ORTADOĞU” TOPRAKLARINDAKİ NÜFUZ MÜCADELESİ VE MİLLİYETÇİLİĞİN ROLÜNE BİR ÖRNEK: ARABİ PAŞA AYAKLANMASINA İNGİLİZ MÜDAHALESİ
  Özet   Tam Metin
Emre Esat TOPALOĞLU, İlhan EGE
15- CEO İKİLİĞİ (DUALITY) ve YÖNETİM KURULU BÜYÜKLÜĞÜNÜN SERMAYE YAPISI KARARLARINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
İbrahim AYTAR
16- MERSİN LİMAN İNŞAAT SÜRECİ VE YEREL BASINA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Tuğba TEKİN
17- MÖ.5000-MS.1967 ARASI DÖNEMDE KUDÜS'ÜN EL DEĞİŞTİRMESİ
  Özet   Tam Metin
Tülay EKİCİ
18- BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME
  Özet   Tam Metin
Ahmet USLU
19- NALAN BARBAROSOĞLU’NUN HİKÂYELERİNDE BİÇİM OLARAK MELANKOLİ
  Özet   Tam Metin
Ali ERYILMAZ
20- ÖZSAYGI İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Merve YURTTAŞ, Zeynep AKSAN
21- SAĞLIK PERSONELİ ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Elif Betül YALÇI, Nevin ALTUĞ, Yasemin KOLDERE AKIN
22- TÜKETİCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ DOĞRULTUSUNDA TERSİNE LOJİSTİĞE BAKIŞ AÇILARI
  Özet   Tam Metin
Münevver KATKAT ÖZÇELİK
23- TÜRK MUHASEBE SİSTEMİNİN GELİŞİMİNDE VERGİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Erdal ADAY
24- TÜRKLERDE TANRI ANLAYIŞI VE BAYINDIR HAN’A YANSIMASI
  Özet   Tam Metin
Çiğdem BİLGE, Ümran OSKAY
25- YARA DEĞİL SEVGİ YARAT: ASİT SALDIRILARI
  Özet   Tam Metin
Şebnem KOLTAN YILMAZ, M. Mustafa YÜCEL
26- YAPAY SİNİR AĞLARIYLA KONTROL ŞEMALARINDA ÖRÜNTÜ TANIMA
  Özet   Tam Metin
Şahap BULAK, İsmail ULUTAŞ
27- ZAMİR N'Sİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
  Özet   Tam Metin
Arda KARADAVUT, Gül Banu DUMAN
28- ÇOCUK EDEBİYATI BAĞLAMINDA KUSEYİN ESENKOCOYEV’İN “ŞARDA UÇKANDA” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR DİL VE ÜSLUP İNCELEMESİ
  Özet   Tam Metin
Sevra FIRINCIOĞULLARI
29- MARKS’IN SINIF KURAMINDAKİ EKSİKLİKLERE ERİCH FROMM’UN ELEŞTİRİSİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÇALIŞKAN
30- POLİSLİK MESLEĞİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ VE POLİSLERİN VATANDAŞA BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Burcu TÜRKMEN, Muhammed Zahit CAN
31- ÇEVİRMENLİK EDİNÇLERİNİ GELİŞTİRME BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL ÇEVİRİ ARAÇLARINI KULLANMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Gülten KÜÇÜKBASMACI
32- MANAS DESTANINDA İLİŞKİ SÖZLERİ
  Özet   Tam Metin
Tebrike KAYA
33- YENİ MEDYADA EMOJİ KULLANIMININ ANLAMI
  Özet   Tam Metin
Ahmet ÖZDEMİR
34- TERÖR EYLEMLERİ YAPANLARIN REFERANS ALDIKLARI FIKHÎ BİLGİLERİN İSLÂM HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ BAĞLAMINDA TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Emre SEZİCİ
35- İŞLETMELERİN SOSYAL VE KURUMSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ÖZEL ÜRETİM İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
İlyas TOPSAKAL
36- ÜRKÜN KATLİAMI
  Özet   Tam Metin
Cengiz ANIK, Ayşe Gül SONCU, Ali Murat KIRIK
37- İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ KAVRAMSAL ÇATISI ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Selçuk CÜRE
38- BIST’TE İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ FİRMALARINA AİT AR&GE GİDERLERİNİN ÖZSERMAYE KARLILIĞINA ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK