Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2017  Sayı :   63
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Hulusi ALP, Hüseyin ÇAMLIYER
1- HAREKET EĞİTİMİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMI VERİLEN DAVRANIŞ PROBLEMLİ OTİSTİK ÇOCUKLARIN BİR YIL SONRAKİ SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Murat ERCAN
2- 15 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ; İlişkilerin Gelecek Öngörüsü
  Özet   Tam Metin
Orhan CENGİZ, Erdem Selman DEVELİ
3- COĞRAFİ FAKTÖRLER İLE EKONOMİK KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMİK COĞRAFYA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kaan YİĞENOĞLU
4- ABD-ÇİN REKABETİ BAĞLAMINDA “TEK KUŞAK TEK YOL” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Hüsamettin İNAÇ
5- DEVLETİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AB İLİŞKİLERİMİZİN GELECEĞİ
  Özet   Tam Metin
Abdurrahim GÜLER, Tuğça POYRAZ TACOĞLU
6- AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRKLERDE ETNİK KİMLİK, KÜLTÜRLEŞME, DİNDARLIK VE BUNLARIN YAŞAM MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Fetullah BATTAL, İbrahim DURMUŞ
7- MODERN AHİLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Muhammed YILDIZ
8- DEĞERLER EĞİTİMİ GRUP REHBERLİĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Ercan PETEK, Serdar DAĞISTAN
9- DÎVÂN-I HİKMET’İN KÖKŞETAV NÜSHASININ DİLİ
  Özet   Tam Metin
Çiğdem Nilüfer UMAR, Zerrin Ayvaz REİS
10- KARMA ÖĞRENME TASARIMLI ÖĞRENME ORTAMININ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hasan EYÜPOĞLU
11- DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İNSAN KARAKTERİNİN DEĞİŞİMİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Recep ULUSOY, İslam ALTUN
12- FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİNE TEORİK YAKLAŞIM
  Özet   Tam Metin
Rauf KERİMOV
13- GELENEKSEL SAHA (YAKUT) MÜZİK ALETLERİ ÜZERİNE ORGANOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Bayram DEMİRCİGİL
14- HASAN-I BASRÎ KIRAATİNİN FIKHÎ HÜKÜMLERLE İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Aziz TUTSAK
15- HİTLER ALMANYASI’NIN YAYILMACI POLİTİKASI VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1932-1945)
  Özet   Tam Metin
Oktay GÜVEN
16- TÜRKİYE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARININ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Rasim AKPINAR
17- KENT KİMLİĞİ BAĞLAMINDA AHMET HAMDİ TANPINAR’IN BEŞ ŞEHRİNİN ANALİZİ: ERZURUM ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kadir KARAGÖZ
18- KIRGIZİSTAN’A YÖNELİK TURİZM AKIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: PANEL ÇEKİM MODELİ BULGULARI
  Özet   Tam Metin
Ayşegül KAYA
19- KOBİ’ LERDE BULUT BİLİŞİM FARKIYLA E-TİCARET
  Özet   Tam Metin
Mustafa Oğuz GÖK
20- KAHRAMANMARAŞ ABA DOKUMACILIĞI
  Özet   Tam Metin
Gökhan YALÇIN, Koray YEŞİLYURT
21- OSMANLI/TÜRK MUSİKİSİ YAZILI VE BASILI KAYNAKLARINA GÖRE NEY ÇALGISINDA PERDELER
  Özet   Tam Metin
Haydar HOŞGÖR, Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR
22- TÜRKİYE’DE GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI ALANINDA YAZILMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİN İNCELENMESİ (2007-2016)
  Özet   Tam Metin
Onur Can BENLİER
23- TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TUNCELİ İLİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Bilgin ŞENEL, Mine ŞENEL
24- SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ UYGULAMALARI
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÇALIŞKAN
25- POLİSLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Hüseyin ARSLAN
26- SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK VAKIFLAR VE İSTİHDAM ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Ismayil HAJIYEV
27- FAKE “ARMENIAN PROVINCE” IN THE AZERBAIJANI TERRITORIES
  Özet   Tam Metin
Muhammet KEMALOĞLU
28- TEREKEME- KARAPAPAH TÜRKLERİ ATASÖZLERİ “MUŞ- BULANIK ÇEVRESİ”
  Özet   Tam Metin
Nurgül BOZKURT
29- OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE TAŞRADA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ: BAĞDAT DÂRÜLMUALLİMÎNİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÖZALP
30- DIE NEUE ÄRA DER TÜRKISCH-RUSSISCHEN BEZIEHUNGEN NACH DEM GESCHEITERTEN STAATSSTREICH IN DER TÜRKEI
  Özet   Tam Metin
Ali AYATA
31- KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA GÜVENLİK POLİTİKALARININ DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE
  Özet   Tam Metin
Yasemin KOÇAK
32- ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANYAZINDA TURİSTLERE YÖNELİK TACİZ
  Özet   Tam Metin
Zafer UZUN, Ayşenur M. Şafak UZUN
33- DEĞERİN YENİDEN İNŞASI: ASKERLİK MESLEĞİNDE DEĞER EĞİTİMİNE DAİR KURAMSAL BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ
  Özet   Tam Metin
Keziban AVCI, Umut BEYLİK, Güven BEKTEMÜR
34- VAKA BAŞINA ÖDEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ ÜZERİNE BİR GERİ ÖDEME SİMÜLASYONU
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK