Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Eğitim

Nurgün KUL PARLAK
İŞ-YAŞAM DENGESİ AÇISINDAN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ
 
Dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik, sosyal değişim ve dönüşümün etkisiyle, iş-yaşam dengesine yönelik politikalar, sosyal politikanın temel tartışma ve araştırma alanlarından biri haline gelmiştir. Bu konuda aktif bir rol oynayan AB, çeşitli çocuk bakım hizmet düzenlemeleriyle dikkat çekmektedir. Emek piyasası, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, aile politikası gibi birçok farklı politika alanının kesişme noktasında bulunması nedeniyle bu hizmetler, iş-yaşam dengesi açısından büyük önem arz etmektedir. Çocuk bakım hizmetleriyle, bireylere iş ve aile sorumluluklarını uyumlu bir şekilde sürdürülmesinde seçenekler sunulurken kadın istihdamı, demografik değişim, çocukların refahı ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. AB ülkelerinde bu bakım hizmetleri, yasal mevzuat, yapılanma, kapsam ve paylaşım açısından farklılık göstermekte, yaş ve eğitimsel içeriğe göre düzenlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakım Hizmetleri, İş-yaşam Dengesi, Çocuk Bakım Hizmetleri, Refah Devleti, Kadın İstihdamı.


CHILD CARE SERVICES IN TERMS OF WORK-LIFE BALANCE
 
Due to the economic and social transformation at a global scale polices regarding work life balance policies has become the centre piece of basic discussions and research within social policy. With an active role on this matter the EU comes to the fore by providing various child care arrangements. Being at the intersection of areas such as labour markets, gender equality, education and family policy this services are of great significance for work-life balance. By child care services while individuals are provided options for work and family responsibility solutions are sought for female employment, demographic change child welfare and gender equality. Child care services demonstrates differences in terms of legal provisions, structure, coverage and sharing as well as being regulated in line with age and education content.

Keywords: Care Services, Work-life Balance, Childcare Services, Welfare State, Female Employment.


Detay

İÇERİK