Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Tarih

İlyas TOPSAKAL
ÜRKÜN KATLİAMI
 
Ürkün isyanı ve umumi adıyla Türkistan İsyanları Türkistan Türklerinin Rus istilasına karşı kendileri koruma gayretiyle ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı son günlerde özellikle Umum Türkistan ve bölgesel isimleriyle anılan ürkün ve benzeri isyanların çıkış şartlarını ortaya koyabilmek ve tarihi özelliklerini saklayabilmektir. Bu amaçla çalışmada, Türkistan arşivleri, Kırgız arşivleri başta olmak üzere Osmanlı ve Rus arşivleriyle devam edecek bir serinin başlangıcını hedefleyerek Türkistan ve Ürkün ayaklanmasının genel özelliklerini ortaya koymaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler:


Urkun's Massacre
 
Urkun rebellion which is part of Turkestan rebellions were appeared to protect by Turkestan Turks against the Russian invasion themselves. The aim of this study is to be able to reveal the exit conditions of the General Turkestan and especially Kyrgyz Turks and to be able to hide its historical characteristics. For this purpose, we tried to stated the general characteristics of Turkestan and the Urkun uprising by targeting the start of a series that will continue with the Ottoman and Russian archives, especially the Turkestan archives, the Kyrgyz archives.

Keywords:


Detay

İÇERİK