Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Tarih

Eren KARAKOÇ
İSKİT TÜRKLERİNDE KADINLARIN ÖNEMİ
 
Antik Çağ’ın en güçlü kavimlerinden biri olan İskit Türklerinin kadınları, sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik hayattaki önemleri ile ünlerini bugün dahi “Amazonlar” adı altında sürdürmektedirler. Günümüzde filmlere, romanlara ve müziklere konu olmuş olan bu efsanevi savaşçı kadınlar, aslında İskit yurtlarında at koşturan antik Türk kadınlarıydı. Erkekleri ile birlikte at binen, çobanlık yapan ve seferden sefere koşan bu cengaver kadınları gören, başta Yunanlar olmak üzere diğer milletler, bu kadınlardan etkilenmiş ve yüzyıllarca süregelen ünlü Amazon efsanelerini vücuda getirmişlerdir. Bu savaşçı kadınlar, siyasi, sosyal ve askeri alanlardaki üstünlükleri ile dönemin diğer kavimlerindeki kadınların hiçbir zaman sahip olamadığı haklara sahiptiler.

Anahtar Kelimeler: Amazonlar, Amazon Savaşçılar, Efsanevi Savaşçılar, İskitler, İskit Türk Kadınları


The Significance Of Women İn The Scythian Turks
 
The women of Scythian Turks with their importance in the social, political, military and economic life, belonged to one of the most powerful nations of the Ancient Ages, still countinue their name today known as the famous “Amazons” These legendary warrior women who have been the theme of many films, novels and music of today, were in fact the Ancient Scythian Turkic women who rode their horses in the Scythian land. Many nations, especially the Ancient Greeks have been impressed by these heroic women who were riding, herding, fighting next to their men that they started the famous Amazonian legends that has been ongoing for ages. With so many advantages in the political, social and military fields, these warrior women had many rights that the women of their times in other nations never had.

Keywords: Amazons, Amazon Warriors, Legendary Warriors, Scythian, Scythian Turkic Women


Detay

İÇERİK