Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Sibel KILIÇ
ESKİ TÜRKLERDE KUYUMCULUK GELENEĞİ VE METAL SÜSLEME TEKNİKLERİ
 
En eski sanat ve zanaat dallarından birisi olan kuyumcluk hızla gelişen teknolojiye yenik düşmeyen, önemini ve otantik yapısını yüksek düzeyde koruyabilme özelliği ile dikkatleri çeker. Zira mücevherin metasal özelliği, toplumun estetik özelliklerini yansıtan yönü ve içerdikleri zengin ikonografik unsurları ile geçmişten günümüze günümüzden ise gelecek yüzyıllara değin anlam ve önemini korumaya devam edeceği açıktır. Toplumların materyal kültür unsurları arasında önemli bir yer tutan takıların yapım ve üretim teknikleri eski dönemlerin ilkel koşullarındaki ustaların yaratıcı yönlerinin gücnü ve teknik dehalarını ortaya koyar. Nitekim söz konusu geleneksel teknikler halen geçerliğini tüm sıcaklığı ile korumakta olup, ustanın estetik yaratıcı gücü ile birleşerek günümüz Türk topluluklarında hayat bulmaya devam etmektedir. Türkmenistan’ın Aşkabat ve Merv Bölgesine yapılan alan araştırması sonucunda, ilgili literatür taranarak, bölgedeki tanınmış ve itibar gören zergerlerle görüşmek sureti ile, eski kuyum üretim yöntemleri/metal süsleme teknikleri ve bazı incelikleri açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metal Süsleme Teknikleri, Takı üretim teknikleri, Türkmen Kuyumculuğu, Eski Türk Kuyumculuğu


The Tradition of Jewellery Amongst Ancient Turks and Techniques of Metal Ornamentation
 
Being one of the ancient art and craft branch, jewellery has preserved its authentic structure and importance which draws attention by not getting defeated fast developing technology. Due to the meta properties, the dimension that reflects the aesthetic aspect of the society and due to rich iconographic contents jewellery, from past to present and from present to the future will continue to preserve their significance and prominence. Having a significant place among the material cultural elements of societies, production techniques of jewelleries illustrate the creative aspects and technical skills of masters of ancient times. Thus, these traditional techniques still preserve their validity by coupling together with the aesthetic and creative skills of the master finds life for itself among the present Turkic societies. As a result of a fieldwork conducted in Merv and Ashgabat regions of Turkmenistan, by browsing through related literature and by conducting interviews with the known and respected zergers (jewellery maker) in the region, ancient jewellery production and metal ornamentation techniques and their details have been compiled. Thus, amongst Central Asian Turkic societies, Turkmenistan traditional silver jewellery making tradition being an influential art and craft branch from past to date still is in existence to meet the intensive domestic demand. It is therefore, ornamentation techniques in question still survives in Turkmenistan where owning all of authentic jewellery is still an element of prestige.

Keywords: Techniques of Metal ornamentation, Jewellery Production Techniques, Turkmen Jewellery, Ancient Turkic Jewellery


Detay

İÇERİK