Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Müzik

C. Hakan ÇUHADAR
DÜNYADAKİ PROFESYONEL MÜZİK EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, Profesyonel Müzik Eğitimi alanlarında dünya üzerinde genel olarak uygulanan programlar, bildiri sınırları çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır. Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarının belli başlı sanat eğitimi kurumlarının bünyesindeki bölümler ve öğretilen çalgılar genel olarak incelenerek aralarındaki ortak ve farklı yönler bulunmaya çalışılmıştır. Araştırma süresince yapılan incelemeler göstermektedir ki pek çok ülkenin profesyonel müzik eğitimi büyük benzerlikler göstermektedir. Öte yandan, Batı’dan Doğu’ya doğru gidildikçe Profesyonel Müzik Eğitimine geleneksel çalgıların da katıldığı gözlemlenmiştir. Buradaki durumun, bu çalgıları senfonik düzeyde icra edilebilen düzeylere çıkarabilme çabası olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu çalgıların eğitimi de yine konservatuvarlar bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Eğitim, Profesyonel Müzik Eğitimi


A STUDY ON THE PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION IN THE WORLD
 
This research aims to study the educational programs implemented in the fields of professional music education within the restrictions of an article. The departments in the major art education institutions in the continents of Europe, America, and Asia and the instruments taught in these institutions were examined in order to determine common and different aspects. The study indicated that professional music education in many countries demonstrates vast amount of similarities. On the other hand, as the study moves from West to East, it was possible to observe that traditional instruments were also included in the professional music education. This phenomenon was considered as the consequence of the endeavor to improve these instruments to be able to be rendered on symphonic levels; given the fact that the education of these musical instruments were provided within the scope of conservatories.

Keywords: Music, Education, Professional Music Education


Detay

İÇERİK