Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Uluslararası İlişkiler

Tuğba TEKİN
MÖ.5000-MS.1967 ARASI DÖNEMDE KUDÜS'ÜN EL DEĞİŞTİRMESİ
 
Özet Kudüs dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Kudüs üç büyük kutsal din olan Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık tarafından kutsal kabul edilen bir şehirdir. Bu şehir ayrıca Orta Doğu'yu Kuzey Afrika ülkelerine bağlayan önemli bir güzergah üzerinde olması sebebiyle de önemlidir.Şehrin hem jeopolitik hem de kutsal bir özelliğe sahip olması,onu benzersizleştirmiştir.Ayrıca tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olması Kudüs'ün incelenmesini de zorlaştırmaktadır. Kudüs günümüzde de hala önemini kaybetmemiştir. Üzerinde hala hak iddiaları yaşanmaktadır. Bu çalışma ile birlikte uzun tarihi geçmişi olan Kudüs'ün el değiştirme süreci incelenecektir.Sonuç olarak hangi devletin, hangi milletin daha uzun süre burada var olduğuna ulaşılacaktır.Bu sayede Kudüs üzerindeki milletlerin ve devletlerin hak iddiaları somut olarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kudüs, Yahudilik, İsrail Devleti, Haçlı Seferi, El Değiştirme.


B.C 5000 A.C 1967 From Jerusalem to change hands
 
Abstract Jeruselam is one of the oldest settlement in the world.It is a city that was accepted by three, big, holy, religions, judanism, christianity and Islam.This city is also important because of being on the rowte connectiny North Africa countries to The Middle East.Having both geopolitical and holy quality of city makes it unique.Alsa ıts being one of the oldest settlements, being searched of Jeruselam makes difficult.Today: it has not lost its importance.Right claims have been continved until now.Together with this study, Jeruselam which a long historical past has been examined its changing hand.Consequently, it will reach that whict goverment have been here longer time.Owing to this, right claims of goverments will be evahuated as concrete.

Keywords: Jerusalem, Judaism, the State of Israel, Crulsade, Change Hands.


Detay

İÇERİK