Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Turizm

Oğuz TÜRKAY, Yunus MENCİK
İSTANBUL’A GELEN TURİST SAYISI VE YABANCILARIN KARIŞTIĞI SUÇ İSTATİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bir bölgede turizm gelişimi ile suç oranlarının artması arasında bir ilişkinin olduğu konusunda güçlü bir anlayış vardır. Turizmle suç ilişkisi de daha çok turistlerin mağdur oldukları suçlar üzerinden incelenmektedir. Ancak turistin fail olarak karıştığı suçlar konusunda yeterli bir anlayış ve bilgi üretilememiştir. Konunun Türkiye turizmi açısından ele alınmasında yine bir sınırlılık söz konusudur. Bu çalışmada İstanbul’a yönelik turist varışları ile yabancıların şüpheli olarak kayıt edildikleri suç oranları karşılaştırılmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’nden elde edilen 2014 yılında yabancıların karıştığı vaka istatistikleri ile İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2014 ziyaretçi varış istatistikleri üzerinden karşılaştırmalı tablolar üretilmiş ve veri çıkarımsal olarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Suç oranları, turist varışları, güvenlik, İstanbul.


COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FOREIGN TOURIST ARRIVALS TO ISTANBUL AND THE PERPETRATOR FOREIGNERS IN RECORDED CRIME STATISTICS
 
There is a strong sense that it was a relationship between the increase in the crime rate and tourism development in the region. Tourism-crime relationship was discussed usually by focusing on the crimes that tourists were victims. However, it is not produced an adequate understanding and knowledge about crimes involving tourists as perpetrators. There is still a limitation in Turkish tourism in addressing the issue. In this study, the tourist arrivals to Istanbul and crime rates that have been recorded foreigners as suspicious were compared. Crime statistics on foreigners in 2014, obtained from the Foreigners Branch of Istanbul Security Directorate and visitor arrival statistics issued by the Istanbul Culture and Tourism Provincial Directorate for 2014 were analyzed mutually. Data generated through comparative tables were interpreted as inferential.

Keywords: Crime rates, tourist arrival, security, Istanbul.


Detay

İÇERİK