Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: İşletme

Caner ERDEN, Ahmet Erhan TANYERİ, Hakan İŞGÖREN, Nurcan ŞİMŞEK
KADIN FİGÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: ERKEK BAKIM ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ
 
Bu çalışma ‘Erkek Bakım Ürünleri Televizyon Reklamlarında Kadın Figürünün Kullanılmasının Tüketici Algısına Etkisini’ ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada 17 soruluk likert ölçeğinde soru sorulmuştur. Çalışma 2015-2016 yılında Sakarya Üniversitesi’nde çalışan idari ya da akademik personeller ile yürütülmüştür. Toplamda 100 katılımcıdan alınan veriler faktör analizi ile özetlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada SPSS 22 paket programı kullanılmış ve elde edilen bilgiler analiz edilerek sunulmuştur. Çalışma sonunda 5 adet faktör tespit edilerek faktörlerin isimlendirilmesi işlemi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Figürü Etkisi, Faktör Analizi, Erkek Bakım Ürünleri, Tüketici Algısı, Satın Alma Davranışları.


Investigation of the Effect on the Buying Behavior of Female Figure Using Factor Analysis Method: Male Grooming Products Case
 
This study aims to measure, Women's Figure of the Effects of Consumer Perception in 'Men Care Products Using TV ad. For this purpose, the study asked 17 questions in Likert scale. Study was carried out with the staff at Sakarya University both administrative and academic in the years 2015-2016.In total, data from 100 participants have tried to summarize the factor analysis. The study used SPSS 22 software package is presented by analyzing the information obtained. At the end of 5 pieces factors identified and the process of naming the factors that have been made.

Keywords: Women's Figure Effect, Factor Analsis, Men Care Products, Consumer Perception, Purchase Behaviour


Detay

İÇERİK