Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Kamu Yönetimi

Günay YILDIZ
SİYASET SOSYOLOJİSİ BOYUTUYLA TÜRKİYE'DE SİYASAL KAYIRMACILIK
 
Bu çalışmanın amacı, siyaset sosyolojisinin odak gruplarından olan siyasi partiler ile bu siyasi partilerin varlıklarını sürdürebilmek için kendilerini iktidara taşıyan seçmen gruplarına, siyasi kayırmacılık olarak adlandırılan birtakım avantajlar sağladığını gösterebilmektir. Bunu sağlayabilmek için, çalışma içerisinde Türk kamu bürokrasisinden siyasal kayırmacılık örnekleri verilerek durum somutlanmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte siyasi partilerin aslında liyakati öne çıkararak kayırmacılığı yok etmeyi amaçlamaları gerekirken, salt kendi devamlılıklarını temin için siyasi kayırmacılık yapmalarının temelde çarpıklığı vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyaset Sosyolojisi, Kayırmacılık, Siyasal Kayırmacılık, Liyakat, Bürokrasi


POLITICAL FAVORITISM IN TURKEY IN TERMS OF POLITICAL SOCIOLOGY
 
The objective of this study is to indicate how political parties, as focus groups in political sociology, favour and provide privileges to their own base bringing them to the power so that these political parties maintain their existence, which is called political favouritism. In the study, this condition will be materialized with examples of political favouritism from Turkish public bureaucracy. At the same time, the corruption caused by political favouritism done by political parties in order to solely maintain their existence will be highlighted whereas political parties are meant to eradicate favouritism by bringing forward the merit.

Keywords: Political Sociology, Favouritism, Political Favouritism, Merit, Bureaucracy


Detay

İÇERİK