Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Uluslararası İlişkiler

Taner KARAKUZU, İlker LİMON
AB ALGISINDA DEĞİŞİMLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
 
Son yıllarda Türkiye-AB ilişkileri kamuoyunda sıkça tartışılmaktadır. İlişkilerin sürecine paralel olarak bu tartışmalar bazen olumlu bazen de olumsuz yönde olmaktadır. Kamuoyunun konu ile ilgisi bazı dönemler de yoğunlaşmış ve gündemde yer almıştır. Bu dönemlerde Türkiye’nin AB algısında önemli değişimler gözlemlenmektedir. Bu ampirik çalışma, 2013-2016 yılları arasında, Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, AB algılarındaki değişimlerin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada toplam 1011 gönüllü öğrencinin AB algıları ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: AB Algısı, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu, Algı Değişimi


AN EMPİRİCAL STUDY ON CHANGES IN EU PERCEPTION
 
Turkey an EU relationships have often been discussed by public in recent times. These discussions have been sometimes in antagonist view or protagonist view in paralel with the process of the Turkey and EU relation. The interest of public in this subject has been intesive over particular times and has been put on agenda. Throught these periods, significant changes have been observed in Turkey’s EU perception. This empirical study has been carried out in order to measure the change in EU perception of Trakya University, Uzunköprü Vocational School’s students between 2013 and 2016. In the study, a total of 1011 student volunteer’s perception of the EU has been measured.

Keywords: EU Perception, Uzunköprü Vocational School, Change in Perception


Detay

İÇERİK