Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Kamu Yönetimi

Günay YILDIZ
TÜRKİYE’NİN VERİMLİLİK ARAYIŞI: MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİNDEN VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DÖNÜŞÜM
 
Bu çalışmanın amacı, zaman içerisinde özerk bir yapıdan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir Genel Müdürlüğe dönüşen Milli Prodüktivite Merkezi’nin geçmişi ile bugünkü yeni yapı mukayese edilerek, bu dönüşümün Türkiye’nin ulusal verimlilik politikası üzerindeki etkilerini anlayabilmektir. Bu makalede, Türkiye’deki verimlilik politikalarının gelişimi ve bu politikaların kurumsallaşma süreci etkililik, etkinlik ve verimlilik kavramlarından hareket edilerek incelenmiştir. Makalede, Milli Prodüktivite Merkezi temel alınarak Türkiye’nin verimlilik kavramı ile tanıştığı ilk yıllara değinilmiş, ardından verimliliği yaygınlaştırma ve verimlilik bilincini halka yayma aşamalarına yer verilmiştir. Son olarak, verilen bilgiler ışığında Prodüktivite Merkezi’nin uzantısı konumunda bugün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerine devam eden Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yapılanması, vizyonu ve misyonu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etkililik, Etkinlik, Verimlilik, Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Genel Müdürlüğü


TURKEY'S QUEST FOR PRODUCTIVITY: THE TRANSFORMATION FROM NATIONAL PRODUCTIVITY CENTRE TO THE DIRECTORATE GENERAL FOR PRODUCTIVITY
 
The purpose of this study is to understand effects of structural transformation of National Productivity Center, transformed from an autonomous structure into a General Directorate of the Ministry of Science, Industry and Technology over time, on national productivity policies by comparing past of National Productivity Center and today’s new structure. In this article, the development of productivity policies in Turkey and institutionalization process of these policies were analyzed with concepts of effectiveness, efficiency and productivity. In the article, the first years of Turkey when became acquainted with concept of productivity were discussed based on National Productivity Center and then the stages of spreading productivity and spreading awareness of productivity to the public in Turkey were covered. Finally, The structure, vision and mission of the Directorate General for Productivity, which continues its activities today under the Ministry of Science, Industry and Technology as an extension of the National Productivity Center, were discussed with through the information provided.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Productivity, Transformation, Public Service, National Productivity Centre, the Directorate General for Productivity


Detay

İÇERİK