Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Uluslararası İlişkiler

Gülzar İSMAYİL
SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN ÇÖKÜŞÜ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN AZERBAYCAN’IN DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DESTEĞİ ( 1991-1993 YILLARI)
 
20. yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetleri Türkiye’nin ilgi odağına dönüşmüştür. Azerbaycan’ı ilk tanıyan ülke olarak Türkiye dil, etnik, kültür ve dini bağlılığı olduğu bu kardeş ülke ile sık ilişkiler kurmaya başlamıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren Azerbaycan ve diğer Türk dilli cumhuriyetlerle Türkiye arasında yoğun işbirliği ve ilişkilerin oluşturulması sürecine önemli katkıda bulunmuştur. Turgut Özal komşu Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve çevresinde bulunan toprakları işgal etmesi sonucu oluşan sorunun çözümü arayışlarında kardeş ülkeye destek olmak adına konuyu dünya kamuoyunun gündemine taşımıştır. Çalışmanın amacı, Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından savaşa zorlandığı zamana denk gelen Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorununun çözümü amacıyla gösterdiği desteği ele almaktır. Çalışmada bütünleşmiş Türk Dünyası hayaline sahip olan Turgut Özal’ın Dağlık Karabağ savaşı yıllarında Azerbaycan’a olan özel yaklaşımı ve uluslararası alanda verdiyi mücadeleye değinilecektir.

Anahtar Kelimeler:


Turkey’s Support for the Resolution of Azerbaijan's Nagorno-Karabakh Conflict during the Collapse of Soviet Union (1991-1993 years)
 
At the end of the 20th century, after the collapse of Soviet Union, Azerbaijan and Central Asia countries gained their independence and become the centre of attention of Turkey. Turkey was the first country, which had recognised the independent state of Azerbaijan and started to build strong relations with this brother country, which it already had language, ethnic, cultural and religious links. In particular, Turkey’s 8th President Turgut Ozal contributed significantly to establish intensive cooperation and relations between Turkey and Azerbaijan Republic, since the early days of its independence. Turgut Ozal supported the resolution for the conflict that started as a result of the occupation of the Azerbaijan's Nagorno-Karabakh area by Armenia and raised the issue in the international communities. The purpose of this study is to examine Turkey’s support for the resolution of Nagorno-Karabakh conflict, during the early days of independent Azerbaijan was forced to war by Armenia. The president Turgut Ozal, who had a dream of creating United World of Turks, and his special approach towards Azerbaijan and his struggle in the international arena during the period of Nagorno-Karabakh conflict, will be examined in this study.

Keywords: Republic of Turkey, Republic of Azerbaijan, Turkey’s 8th President Turgut Ozal, Nagorno-Karabakh conflict


Detay

İÇERİK