Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: İşletme

Ebru ONURLUBAŞ, Senem DEMİRKIRAN
ARICILIK İŞLETMELERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMA AŞAMASINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *EDİRNE’NİN KEŞAN, MERİÇ, İPSALA, ENEZ İLÇELERİ
 
Arıcılık günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir ekonomik ve kırsal kalkınmaya katkısı olan tarımsal bir faaliyettir. Ülkemizde özellikle gezici arıcılık şeklinde yürütülen bu ekonomik faaliyet ile ürün çeşitliliği ve kalitenin artması sektörde hareketliliğe neden olmaktadır. İnsan beslenmesinde içerisinde vitamin, mineral ve aminoasitler bulunduran bal önemli bir kaynaktır. Bu önemli kaynağın temininde arıcılık sektörü ise temel teşkil etmektedir. Söz konusu sektörü zorlayan bir takım handikaplar bulunmaktadır. Bu handikapları, mikro düzeyde üretici eksenli incelemek önemli görülmektedir. Hem yöresel boyutta hem de ülkesel boyutta araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, ilgili kurum ve kuruluşlara önemli sonuçlar iletilebilmektedir. Bu bağlamda, Edirne’nin Keşan, Meriç, İpsala, Enez ilçelerinde arıcılık yapan işletmelerin üretim ve pazarlama aşamasındaki karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bu araştırma yapılmıştır.İl merkezine bağlı Keşan, Meriç, İpsala, Enez ilçelerinde yürütülen araştırma için Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı olan 120 üreticinin tamamına anket yapılmıştır. Buradan elde edilen veri seti ile oluşturulan çapraz tablolar, grafikler ve istatistiki bulgular sonucunda literatür desteklemesi ile sektörün sorunlarına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bu çalışma,2016 tarihinde Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi destekli Bilimsel Araştırma Projesi sonucunda elde edilen veriler ile hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arıcılık işletmeleri, üretim, pazarlama, pazarlama sorunları


PROBLEMS ENCOUNTEREDI THE PRODUCTION AND MARKETING PHASES OF BEEKEEPING ENTERPRISES AND SOLUTION OFFERS:KEŞAN,MERİÇ,İPSALA,ENEZ , DISTRICTS OF EDİRNE
 
Today in developed and developing countries, beekeeping is an important economical agricultural activity and it is contributing to the rural development. The product range and improved quality due to this activity, which is carried out as migratory beekeeping in our country, cause mobility in the market. Honey, which contains vitamins, minerals and aminoacids, is an important resource for human nutrition. Beekeeping sector is the basis of procurement of this resource. There are some handicaps which constrains the sector. It is considered significant to examine these handicaps producer-centricly in micro level. According to the data gained from the researches which are both endemical and territorial, significant results can be delivered to the organizations and institutions. Within this scope, this research has been planned to determine the problems that beekeeping businesses in Keşan, Meriç, İpsala and Enez districts have faced during their production and marketing stages and to develop solutions to these problems.Questionnaires are thought to be conducted to 120 beekeeper who are registered to honey producers association in the Keşan, Meriç, İpsala, Enez districts of the province. As the result of the dataset of crosstabs, graphics and statistical findings, some solutions for the problems of this sector are going to be developed with the support of literature review.

Keywords: Beekeeping Businesses, Production, Marketing, The Problems Of Marketing


Detay

İÇERİK