Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: İletişim

Cengiz ANIK, Ayşe Gül SONCU, Ali Murat KIRIK
İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ KAVRAMSAL ÇATISI ÜZERİNE BİR ANALİZ
 
İletişim çağımızın en önemli bilim dalıdır. Bu makalede, iletişim biliminin temel kavramları ele alınmaktadır. Mevcut kavramların iletişim eylemini açıklamakta yetersiz olduğuna değinilmektedir. İletişim Biliminin Türkiye ölçeğinde yeni bir kurumsal departmantalizasyona ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaç, halen uygulanmakta olan lisansüstü ders programı gözden geçirildiği takdirde, kendisini daha fazla öne çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Temel Kavramlar, Bölümler, Lisansüstü Programlar


AN ANALYSIS ON THE ROOF OF COMMUNICATION STUDIES CONCEPT
 
Communication is a very important science in our age. In this article, the basic concepts of communication science is handled. It is mentioned that the existence concepts are inadequate to explain communication act. Communication science needs a new institutional departmentalization on Turkey scale. This need makes itself emphasize more if the current postgraduate schedule is reviewed.

Keywords: Communication, Basic Concepts, Departments, Postgraduate Programs


Detay

İÇERİK