Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İşletme

Dilek ÖZTOPÇU, Sinan AYTEKİN
BİREYSEL YATIRIM KARARLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BALIKESİR İLİNDE BİR UYGULAMA
 
Piyasalarda işlem yaparken verilen finansal kararlar her zaman rasyonel olmamaktadır. Bireylerin aldığı finansal kararları açıklamaya çalışan “Geleneksel Finans Teorileri”nin yetersiz kalması üzerine bireylerin davranışları son zamanlarda ortaya çıkan “Davranışsal Finans” kavramıyla birlikte incelenmeye başlanmıştır. Davranışsal finans, rasyonelliğin olmadığı durumlarda yatırımcıların kararlarını etkileyen, psikolojik etkenleri inceleyen bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada Davranışsal Finans kavramının ortaya çıkışı, amaçları, yatırım araçları ve yatırımcıların davranışsal eğilimleri üzerine açıklamalar yapılmış ve Balıkesir ilinde yaşayan bireysel yatırımcıların finansal karar sürecinde yaşadıkları davranışsal eğilimleri ortaya çıkarmak amacıyla anket uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda Balıkesir ilinde yaşayan bireysel yatırımcıların davranışsal finans eğilimlerini önemli ölçüde gösterdikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Bireysel Yatırımcı, Yatırımcı Psikolojisi


To Evaluate Individual Investment Decisions In Terms Of Behavioral Finance and A Practice
 
The financial decisions which have been given during making transactions in the markets do not have been always rational.On the fact that conventional Finance theories which try to explain the decisions taken by individuals has become insufficient, behaviors of the individuals are started to be analyzed by behavioral concept.Behavioral finance is defined as a area which analyze the psychological factors that influence decisions of the investors in the absence of rationality. In this study, it has been made explanations about the emergence of concept of behavioral finance and also its goals and further investment tools and behavioral inclinations of investors. A survey was implemented to the individual investors living in Balikesir to reveal their behavioral inclinations in the process of giving financial decisions. This survey has shown that individual investors living in Balıkesir have inclinations of behavioral finance dramatically.

Keywords: Behavioral Finance, Individual Investor, Investor Psychology


Detay

İÇERİK