Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2013  Sayı: 39  Alan: Türk Dünyası

Parvaneh Seyed ALMASİ
FİRDEVSİNİN ŞEHNAMESİNDE YİYECEK VE İÇECEKLER VE YEMEKLE İLGİLİ ADABIN İNCELEME VE AÇIKLAMASI
 
Şehname dünyanın meşhur epik şiirlerinden biridir. Bu büyük eseri, Firdevsi, 5.yüzyılın en önde gelen şairlerinden şiire çekmiş. Şehnamede yiyecek ve içecekler ve yemekle ilgili adaba rastlanır ki İran tarihinin İslam öncesi dönemlerine kadar uzanmaktadır. Bu makale Şehnamenin şiirlerine dayanarak ve eski tıbbi kitaplar, yemek risaleleri, seyahatnameler ve Pehlevi metinlerin verilerini kullanarak Firdevsi’nin Şehnamesinde rastlanan çeşitli yemekler mesela: meyveler, kuru yemişler, sut ürünleri, etli yemekler ve Şiraz, pest Şerbeti ve foga gibi içecekleri gözden geçirip tanımlamaya çalışır, aynı zamanda”. Bersem tutmak” ve ” el yıkamak” adabı ele alınmaktadır. Bu çalışma sadece beyitlerin ve kavramlarının sorunların çözmekle kalmayıp antropoloji ve sosyoloji açısından ve disiplinler arası araştırmalar için yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Şehname, Gıda, İçecek, Bersem, Şirba, Harise, Pest.


REVIEW AND DESCRIPTION OF FOODS AND BEVERAGES ALONG WITH ASSOCIATED EATING HABITS IN SHAHNAMEH FERDOWSI
 
Shahnameh is one of the most famous epic works, written by Ferdowsi the famous Iranian poet in fifth century. In this book various foods and beverages along with their associated eating habits can be seen which mostly date back to the Iranian pre-Islamic periods. The present article based on the poems of Shahnameh and using the data of old medical books, culinary treatises, itineraries and Pahlavi texts tries to review and describe the foods such as fruit, nuts, dairy, meaty foods, etc., and beverages such as Shiraz, Pest syrup and Foga; also associated eating habits like barsom and washing hands in Shahnameh which not only can solve the problems of many verses and concepts from literary aspect; but also can be useful for interdisciplinary researches from anthropology and sociology points of views.

Keywords: Shahnameh, Food, Beverage, Barsom, Shirba, Hariseh, Pest


Detay

İÇERİK