Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Eğitim

Mehtap YILMAZ
GENÇ CUMHURİYETİN SEFERBERLİK ÖRNEĞİ: MİLLET MEKTEPLERİ
 
Savaştan çıkmış genç Cumhuriyetin istediği hızlı gelişimi gösterebilmesi için öncelikle halkın eğitilmesi gerekiyordu. Eğitime başlamanın zorunlu şartlarından biri ise, en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm vatandaşlara okuma yazma öğretmekti. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan Arap alfabesi ile bunu gerçekleştirmek, hem zaman hem de emek isteyen bir işti. Genç Cumhuriyetin ise kaybedecek zamanı ve maddi imkânı yoktu. Okur-yazarlığın yayılabilmesi için öncelikle kolay bir alfabe olan Latin Alfabesi’ ne geçilmiş, daha sonra her kesimden vatandaşa bu harflerle okuyup yazmayı öğretecek büyük bir halk seferberliği örneği olan Millet Mektepleri açılmıştır. Millet mektepleri beklenen kültür atılımını gerçekleştirememiş ancak, Latin harfleriyle okuyup yazmayı toplumun her kesimine ulaştırması bakımından etkili olmuştur. Bu makalede, Bakanlar Kurulu’nun 22.9.1929 tarihli toplantısında kabul edilen Millet Mektepleri Talimatnamesi esas alınarak, Millet Mektepleri’nin amacı, açılışı, işleyişi ve ders içerikleri açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Millet Mektepleri Talimatnamesi, Millet Mektepleri, Latin alfabesi.


EXAMPLE OF A GREAT SOCIAL MOBILIZATION IN THE YOUNG REPUBLIC: NATIONAL SCHOOLS
 
In order for the young Republic, which has recently come out of war to demonstrate the fast development it desired, the people had to be educated first. One of the mandatory conditions to start education was to teach the citizens of all ages to read and write. Achieving this goal with the Arabic alphabet that was used during the Ottoman Empire was a time consuming activity that demanded excessive effort. The young Republic had no time and resources to waste. In order to spread literacy, the first step was switching to the Latin alphabet which was easier, and then National Schools (Millet Mektepleri) were established which would teach citizens of all categories to read and write and are the prime example of a great social mobilization. National Schools could not achieve the expected cultural leap forward, but they have been effective in reaching all the segments of the society and teaching them to read and write in Latin alphabet. In this study, the purpose, establishment, operation and course content of National Schools have been explained, based on the Regulations on National Schools1 enacted by the Council of Ministers in their meeting on 22.09.1929.

Keywords: Regulations on National Schools, National Schools, Latin alphabet.


Detay

İÇERİK