Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Yabancı Diller

Bülent Cercis TANRITANIR
VLADAMİR NABOKOV’UN ADOR VE LOLİTA ESERLERİNDE AHLAK VE BELLEK
 
Vladimir Nabokov, birbirine yakın olan Lolita ve Ada'yı oluşturmak için bazı teknikler kullanmıştır. Fanilik onları birbirine bağlayan bir temadır; Nabokov, her iki romanda da ana karakterler aracılığıyla ahlaki olmayan aşkı inceler. Lolita'da Humbert'in Lolita'ya ve Van'ın Ador'daki kızkardeşi Ada'ya karşı hissettiği ahlaki olmayan aşk. Geçmiş hatıralar erkek baş karakterler arasındaki ortak bir temadır. Lolita’da Humbert'in romantik hayatı alt üst olmuştur çünkü çünkü ilk sevgilisi Annabel ile paylaştığı anılarının peşine düşer; Ölümünden sonra başka bir kadınla hayatına devam edemez; O normal bir insan olarak yaşayamaz artık. Ada’da ise Van'ın romantik hayatı Ada'nın kardeşi olduğunu öğrendikten sonra perişan olur; Ayrıldıktıntan sonar da zihnindeki Ada ile ilgili hatılarar ile yaşamaya devam eder.

Anahtar Kelimeler: Uzaklık, Ahlak, Anı, Aşk, Aile, Acı, Duygular


MORALITY AND MEMORY IN ADOR AND LOLITA BY VLADIMIR NABOKOV
 
Vladimir Nabokov has used some techniques in composing Lolita and Ada that are close together. Mortality is a theme that connects them, Nabokov examines unmoral love through the main characters in both novels: Humbert's unmoral love to Lolita in Lolita and Van's unmoral love to his sister Ada in Ador. Past memories is another mutual theme between the protagonist male characters. In Lolita Humbert’s romantic life is in a mess because he follows his memories that he shared with his first love Annabel; after her death he is not able to continue his life with another woman; he does not have the ability to live as a normal man. In Ada Van's romantic life is miserable after finding out that he is Ada's brother; when they fall apart he continues his life with Ada's memories in his mind.

Keywords: Distance, Morality, Memory, Love, Family, Grief, Feelings.


Detay

İÇERİK