Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: İletişim

Cihan OĞUZ
SELFIE: “NARSİSİZM” Mİ, “GÖRSEL İTİRAZ” MI?
 
“Selfie” (özçekim), iletişim dünyasına henüz yeni girmiş bir kavramdır. Aslında kavram olmasını, teknik özelliğinden ziyade, varoluş biçiminden alan bir olgudur. Yediden yetmişe hemen herkesin “modaya uygun” şekilde denediği bir alışkanlık özelliği taşımaktadır. Selfie, kimi kez dijital fotoğraf makinesiyle, ama daha yaygın olarak kameralı cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyaya yüklenen bir oto-portre fotoğraf türüdür. Bu tür fotoğraflar, bir kamerayla, diğer fotoğraf çekimlerinin aksine, göğüs hizasından değil, mümkün olduğunca yukarıdan, “kol boyu” mesafesinden ya da ayna karşısında çekilerek elde edilmektedir. Selfie olarak çekilmiş fotoğraflar Facebook, Instagram, Snapchat gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmaktadır. Bu fotoğraf türü, keşfedilmesinden sonra kısa zaman içerisinde öyle yaygın bir hal almıştır ki, sosyal medyada paylaşılan (toplu fotoğraflar dahil) “pozların” tamamına yakınını selfieler oluşturmuştur. Selfie, 4 yıl gibi kısa sürede dünya çapında yaygınlaşmış, özellikle gençlik/ilkgençlik kesimi bu fotoğraf türüyle adeta kendisini özdeşleştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, selfie kavramının bir iletişim metaforu olarak hayatımızda nasıl bu kadar yer bulduğuna ilişkin sorulara yanıt aramak; selfie kavramının psikolojik ve sosyal arka planını irdelemektir. Çalışmada, başlangıçtan bu yana selfienin gelişim evreleri ele alınarak, dünyadaki yaygınlığına ilişkin yordamalarda bulunulmuş; medyaya da yansıyan kimi “selfie olayları” irdelenmiştir. Selfie kavramının, sadece anılara eklenen yeni bir görsel boyut mu, özgüven simgesi mi, narsisizmin bir doruk noktası mı, yoksa tekleşmeye karşı görsel bir itiraz mı olduğu konusu tartışılmıştır. Ayrıca, yapılan bir anketle de, gençlerde selfie kullanım sıklığı, cinsiyete göre selfie kullanma oranı ve gençlerin selfie olayına bakış açıları saptanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Selfie, özgüven, narsisizm, tekleşme, sosyal medya.


SELFIE: “NARCISSISM” OR “VISUAL OBJECTION”?
 
Selfie is a concept recently introduced to the world of communication. The fact that it is a concept is connected to its way of existence rather than its technical characteristic. It has the trait of a habit “fashionably” tried by everyone young and old alike. Selfie is a self-portrait photograph, sometimes taken with a digital camera but usually a camera phone, and shared on social media. Such photographs are taken with a camera held at arm's length or pointed at a mirror, from an angle as high as possible rather than from chest level as used in other shots. Photographs taken as selfies are shared on social networking technologies such as Facebook, Instagram, and Snapchat. This type of photography has become, in a very short time following its discovery, so widespread that almost all of the “poses” shared on social media (including group photographs) are selfies. Selfie has become very popular in a short period of 4 years around the globe, and especially young people virtually identify themselves with such type of photography. This study aims to answer questions as to how the concept of selfie, as a communication metaphor, occupies such an extensive place in our lives; and to explore the psychological and social background of the concept of selfie. Scrutinizing the developmental stages of selfie from the outset, this study makes predictions about its global prevalence, and examines some “selfie phenomena” which found media coverage. This study discusses whether the concept of selfie is a new visual dimension added to memories, a symbol of self-confidence, a climax of narcissism, or a visual objection to uniformity. In addition, a survey is used to establish the frequency of selfie usage in young people, rate of selfie usage by gender, and perspective of young people on the phenomenon of selfie.

Keywords: Selfie, self-confidence, narcissism, uniformity, social media.


Detay

İÇERİK