Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: İktisat

Kaan YİĞENOĞLU
ABD-ÇİN REKABETİ BAĞLAMINDA “TEK KUŞAK TEK YOL” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2013 yılında Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayan iki önemli projeyi duyurdu. İlki "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı (Tek Kuşak)" ve ikincisi "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu (Tek Yol)" dur. Tek Kuşak-Tek Yol projesi (TKTY), Çin'i Orta ve Batı Asya üzerinden Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlamaktadır. Bu çalışmada, OBOR projesinin işlevselliği ve küresel etkileri tartışılmıştır. Zorlukların yanında OBOR projesinin de büyük fırsatları var. Her şeyden önce OBOR projesi, Çin'in Asya'daki ABD'ye yönelik büyük stratejisi olarak görülebilir. Çünkü ABD son yıllarda Asya'daki nüfuzunu artırmaya başlamıştır. Çin, Asya'da kontrolü kaybetmek istemiyor. Bu çalışma Çin'in yeni büyük stratejisini ve ABD ile Çin arasındaki rekabetin önemini değerlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Çin'in bölgesel etkisini artıracağı ve TKTY projesi ile ABD'nin Asya'daki denetimini kıracağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tek Kuşak Tek Yol, Yeni İpek Yolu Projesi, Çin’in Büyük Stratejisi, Bölgesel Rekabet, Hegemonya Mücadelesi


EVALUATION OF “ONE BELT ONE ROAD” PROJECT IN THE CONTEXT OF COMPETITION BETWEEN US-CHINA
 
In 2013, Chinese President Xi Jinping announced two important projects which link China with Europe. The first one is “Silk Road Economic Belt (One Belt)” and the second one is “21st Century Maritime Silk Road (One Road). One Belt-One Road project (OBOR) links China to the Middle East and Europe through Central and Western Asia. In this study, it is discussed that functionality of OBOR project and its global impacts. As well as challenges OBOR project has great opportunities. Above all OBOR project can be seen as China’s grand strategy toward the US in Asia. Because the US has begun to increase its influence in Asia in recent years. China doesn’t want to lose control in Asia. This study is aimed to evaluate China’s new grand strategy and its importance of competition between US and China. It has also been concluded that China will boost its regional influence and break US’s control in Asia with OBOR project.

Keywords: One Belt One Road, The New Silk Road Project, China’s Grand Strategy, Regional Competition, Hegemony Struggle


Detay

İÇERİK