Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: Tarih

Tekin TUNCER, Fazilet Pınar KOCAOĞLU
TÜRK TARİHÇİLİĞİNİN TÜRKÇÜ İSMİ: NECİP ASIM YAZIKSIZ
 
Dünyanın yeniden şekillendiği 19. yüzyılın sonunda doğan Necip Asım Bey “Türk kimdir?” sorusundan yola çıkarak Türk tarihi ve Türk dili için çok kıymetli çalışmalar yapmış bir âlimdir. Necip Asım, devleti yıkılıştan kurtarmayı amaçlayan Osmanlıcılık ve İslamcılık siyasetlerinin başarısız olmasından sonra kimsenin Türk kimliğine sığınmayı aklına getiremediği bir dönemde bunun farkına varıp Türk milliyetçiliği fikrine yönelmiştir. Necip Asım Bey Osmanlı Devletinden çok daha önceki dönemlere uzanan bir süreçte Türk milletinin var olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Türk milliyetçiliği Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi isimlerle özdeşleşmişken onlardan çok daha önce benzer fikirleri öne süren Necip Asım Bey ise hak ettiği ilgiyi görmemiş ve Türk kültür hayatındaki önemli yerine rağmen bugün adeta unutulmuştur. Çalışmamız aracılığıyla bu ilim adamının Türk milliyetçiliği fikriyatı içindeki yerini ortaya koymak; hayatını ve eserlerini gün yüzüne çıkarmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Necip Asım, Türk Milliyetçiliği, 19. Yüzyıl


Turkist Name of the Turkish Historiography: Necip Asım Yazıksız
 
Necip Asım, borned at the end of the 19th century when the world has been reshaped, is a scholar who makes very valuable work about Turkish history and Turkish language by starting from the question that; “Who is a Turk?”. Necip Asım, after the failures of Ottomanism and Islamic politics which aimed at saving the state from the breakdown in a period when no one could bring refuge to the Turkish identity, turned to the idea of Turkish nationalism Necip Asım tried to prove that; the Turkish nation was exist during a period much earlier than Ottoman Empire. While, the Turkish nationalism has been identified by the names like Ziya Gökalp and Yusuf Akçura, Necip Asım, who suggested similar ideas much earlier than them, could not gather interest and today despite his importance on Turkish cultural life, he is almost forgotten. By this study, finding out the importance of this scholar on Turkish nationalism idea and to discover his life and works, has been aimed.

Keywords: Necip Asım, Turkish Nationalism, 19th century


Detay

İÇERİK