Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Uluslararası İlişkiler

Murat ERCAN
15 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ; İlişkilerin Gelecek Öngörüsü
 
Uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi, ilişkilerin kurulmaya başladığı 31 Temmuz 1959’dan bugüne kadar geçen süreçte inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Özellikle bazı dönemlerde ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Buna rağmen AB ve Türkiye, ilişkilerini tamamen dondurmamış veya sonlandırmamış aksine her iki taraf birbirine ihtiyaç duyduğu için ilişkilerini düzeltme yollarını aramışlardır. Soğuk Savaş’ın son bulmasıyla özellikle AB üyesi ülkeler, Türkiye’ye eskisi gibi ihtiyaç olmadığı düşüncelerini dillendirmeye başlamışlar ve Türkiye ile AB arasına mesafe koyarak Türkiye’nin Birliğe üyeliğine karşı çıkmaya başlamışlardır. Bu doğrultuda AB Türkiye’nin üyelik sürecinde engel üstüne engel, sorun üstüne sorun çıkartmaya başlamıştır. AB üyesi ülkeler; Türkiye’yi genellikle demokrasi, insan hakları, hukuk kuralları ve ifade özgürlüğü ihlalleri ile suçlayarak Türkiye’nin üyelik sürecini uzatmaya çalışmışlardır. Uzun bir süre bu suçlamalara maruz kalan Türkiye, özellikle 2000’li yılların başında gerçekleşen iktidar değişikliği ile reform üstüne reform yaparak AB’yi şaşırtmış ve 3 Ekim 2005’te AB’yi katılım müzakerelerini başlatmaya zorlamıştır. AB’nin Türkiye ile katılım müzakerelerini başlatmasıyla Türkiye’nin orta vadede üyeliği tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalara AB, 14–15 Aralık 2006 tarihinde, Türkiye’nin Kıbrıs Rum kesimiyle protokol imzalamaması gerekçesiyle açılan başlıkların kapatılmaması ve yeni bir müzakere fasıllı açılmaması doğrultuda karar almasıyla noktayı koymuştur. Türkiye-AB arasında durmuş bir şekilde devam eden ilişkiler, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de gerçekleştirilen darbe kalkışmasında AB’nin Türkiye’nin değil de darbecilerin yanında yer almasıyla birlikte normal çizgisinden çıkmış, bugün neredeyse tamamen kopma noktasına gelmiştir. 15 Temmuz sonrası Türkiye- AB ilişkilerini analiz eden bu çalışmada, 15 Temmuz darbe kalkışmasında AB ve Birlik üyesi ülkelerin nasıl bir tutum sergilediği analiz edilmektedir. Ayrıca çalışmada kalkışma sonrası Türkiye-AB ilişkilerinin değişip değişmediği ve ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceği üzerine varsayımlar ve senaryolar ortaya konmakta bunlarla beraber ilişkilerdeki sorunların çözümlenmesine yönelik çözüm önerileri ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, 15 Temmuz, gelecek Senaryoları


TURKEY-EU RELATIONS IN THE POST-15 JULY PROCESS Future Predictions on the Relations
 
The history of Turkey-EU relations has a long past with ups and downs since 31st July 1959 when the relations had started to establish. Although at some periods, the relations have come to an almost end, both the EU and Turkey have never frozen their relations and sought to find a way to re-establish their relations as they mutually need each other. Once the Cold War came to an end, the EU member states have started to express the fact that they do not need Turkey anymore therefore they started to oppose Turkey’s potential membership. In this manner, EU member states started to find excuses and create obstacles on Turkey’s accession to the EU. They especially blame Turkey on the violation of democracy, human rights, the rule of law and the freedom of expression and they tried to make Turkey’s membership process longer. After being exposed to these blames, Turkey had a government change in the beginning of the 2000s, and started to reform its structures which then made the EU surprised and forced them to start the membership negotiations on 3rd October 2005. Since the negotiations had a kick start, Turkey’s potential membership in the middle-term period has started to be discussed. These discussions stopped when the EU decided not to close the already opened chapters but not to open new ones due to the fact that Turkey refused to sign protocols with the Greek Section in Cyprus on 14th-15th December 2006. This frozen relationship has come to a point that it went out of its way and to be ruptured completely after the EU backed the coup-plotters in the aftermath of the 15th July 2016 coup-attempt. This study analyses the relationship between Turkey and the EU in the post-15th July and especially the positions that the EU and its member states have taken in the aftermath of the 15th July process. Also, this study will analyse whether the EU-Turkey relations have changed or not, will predict assumption and possible scenarios on how the relations will be in the future and will provide suggestions on how to re-establish relations in the future.

Keywords: Turkey-EU relations, 15th July, future scenarios


Detay

İÇERİK