Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Sadullah ÇELİK, Emrah AKDAMAR
BÜYÜK VERİ VE VERİ GÖRSELLEŞTİRME
 
Bilgi üretimi üstel olarak artmakta ve dünyamız, insan bilgisini geliştirecek bir takım anlamlı bilgiler içermesi gerektiğine inandığımız verilerle dolup taşıyor. Bununla birlikte, anlamlı bilgi çıkarmak, büyük miktarda verinin düz metin veya geleneksel tabular biçiminde sunulması durumunda zordur. Böylece, verilerin etkili grafik gösterimleri, insan görsel algılama yeteneklerini harekete geçirerek popülerlik kazanır. Veri görselleştirme, insan bilgisini güçlendirmek için soyut ve fiziksel olmayan verilerin bilgisayar tabanlı etkileşimli görsel temsillerinin kullanılmasıdır. Görselleştirme de kullanıcıların beklenen etkinlikleri algılamaları ve keşfetmelerinin yanı sıra veriler hakkında fikir sahibi olup beklenmedik yapıları görmelerine yardımcı olmak amaçlanır. Çok değişkenli veri görselleştirmesi için, görsel olarak analiz edilecek veri seti büyük boyutlardadır. Belirli bir bilgi görselleştirme türü olan çok değişkenli veri görselleştirme, pazarlama ve mühendislik tasarımından, endüstri ve finansal piyasalara kadar çeşitli alanlarda sayısız uygulamayı içermektedir. Bu nedenle görselleştirme birçok özellik arasındaki ilişkinin hayati öneme sahip olduğu aktif bir araştırma alanıdır. Bu çalışmada öncelikle büyük veri konusu hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra, yaygın olarak kullanılan görselleştirme teknikleri hakkında genel bilgiler verilerek, veri görselleştirmenin önemi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Veri Görselleştirme, Büyüklük, Çeşitlilik, Hız, Değer, Doğruluk


BIG DATA AND DATA VISUALIZATION
 
Knowledge production is exponentially increasing and our world is full of belief that we should have some meaningful information to improve human knowledge. However, making meaningful information is difficult when substantial amounts are presented in plain text or traditional tabular format. Thus, effective graphical representations of the data become popular by activating human visual perception capabilities. Data visualization is the use of computer based interactive visual representations of abstract and non-physical data to enhance human knowledge. Visualization is also intended to help users perceive and discover expected activities, as well as having an idea about the data and seeing unexpected events. For highly variable data visualization, the data set to be visually analyzed is large. Multivariate data, a specific type of information visualization, includes innumerable applications in a variety of areas ranging from visualization, marketing and engineering design to industry and financial markets. For this reason, visualization is an active area of research in which the relationship between many features is vital. In this study, firstly, general information about the big data topic is given. Later, general information about commonly used visualization techniques is given, and the importance of data visualization is emphasized.

Keywords: Big Data, Data Visualization, Volume, Variety, Velocity, Value, Veracity.


Detay

İÇERİK