Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 63  Alan: Uluslararası İlişkiler

Hüsamettin İNAÇ
DEVLETİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AB İLİŞKİLERİMİZİN GELECEĞİ
 
16 Nisan 2017 referandumunun Türk halkı tarafından geniş bir kabul görmesinin akabinde Yeni Türkiye yeniden inşa edilmeye başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen yeni yönetim biçimi, bürokrasiden güvenliğe savunmadan ekonomiye göre pek çok politikayı radikal bir biçimde değiştirmiştir. Avrupa Birliği’nin dağılma sürecine girdiği, Suriye’de iç savaşın şiddetlendiği, Körfez ülkelerinin büyük ihtilaflar yaşadığı ve Türkiye’nin kuzey ve güneyinin tamamen istikrarsızlaştığı bir dönemde bu yeni sistem, Türk dış politikasını da önemli ölçüde dönüştürmüştür. Bu tebliğ, Türk dış politikasının geleneksel yörüngesinden çıkarak çevredeki gelişmlere nasıl tepkiler ürettiğini sosyo-politik ve yapısal boyutlarıyla tartışmaya açmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı hükümet sistemi, Türk dış politikası, 16 Nisan referandumu, Avrupa Birliği entegrasyonu süreci, oluşturucu ötekilik


TURKISH FOREIGN POLICY AND THE FUTURE OF EU RELATIONS WITHIN THE REBULDING OF THE STATE
 
After the strong approval of the April 16, 2017 referendum by the Turkish people, New Turkey attempted to be reconstructed. A new type of governance known as the executive presidential system drustically changed almost every fields of the politics such as security, defence, bureaucracy, and economics. In a recent history when the European Union at the edge of collapsing, Syrian civil war has been deteriotaring, the Gulf states suffered great conflicts and te southern and northern part of Turkey has been rapidly destabilizing this system has been transformed the Turkish foreign policy orientation. This presentation aims to discuss how Turkish foreign policy reacts against the developments outside by diverging from its traditional trajectory with socio-political and structural perspectives.

Keywords: executive presidential system, Turkish foreign policy, April 16 referendum, EU İntegration process of Turkey, constitutive otherness


Detay

İÇERİK