Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Uluslararası İlişkiler

Hakan ARIDEMİR, Anıl ACAR
TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINA YÖNELİK SÜREKLİLİĞİN I. KÖRFEZ SAVAŞI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Türkiye, kuruluşundan Körfez Krizi'ne kadar geçen sürede Ortadoğu'da mevcut statükonun korunması ve denge politikası izlemiştir. Körfez Krizi’nin patlak vermesinin ardından politikada değişikliğe gidilmiştir. Uygulanan yeni politikanın sonucunda Türkiye, Orta Doğu’da yaşanan sorunlarla ve kargaşa ortamıyla karşı karşıya kalmıştır. 17 Ocak 1991 tarihinde Körfez Krizi’nin Körfez Savaşı’na dönüşmesi ile birlikte Türkiye, aktif olarak savaşta yer almasa da, Irak’ın yenilgisinin ardından 36. paralelin uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ile Kuzey Iraklı Kürtlerin Türkiye'ye sığınmasının ardından mülteci sorunu ile karşılaşmıştır. Kuzey Irak’ta güvenli bölgenin oluşturulması sonucunda Kürt sığınmacılar hızla bölgeye geri dönmüştür. Ancak Kuzey Irak’ta meydana gelen otorite boşluğu nedeni ile PKK terör örgütü bölgeye yerleşmiştir. Ardından Türkiye 1990’lı yıllarda Kuzey Irak’a askeri operasyonlar düzenlemiş ve bölgede yaşanan mülteci krizinin hemen ardından terör sorunu ile de mücadele etmek durumunda kalmıştır. Sonuçta Türk dış politikası yapıcıları, bölgenin yeniden şekillenmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteseler de Kuzey Irak’taki kargaşa ortamının Türkiye’ye sıçramasına engel olunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Orta Doğu, Kuzey Irak, Körfez Savaşı


TURKEY'S CONTINUITY TO THE MIDDLE EAST POLICY EVALUATED IN THE CONTEXT OF THE GULF WAR
 
Turkey followed the status quo and balance policy in the Middle East since its foundation until the Gulf Crisis. Turkey’s approach changed following the outbreak of Gulf crisis. Turkey encountered problems and faced chaos in the Middle East as a consequence of the new approach of policy. After the crisis turned into the Gulf war, the defeat of Iraq, and the consecutive declaration of no fly zone in the 36th parallel zone Turkey, faced refugee crises of Northern Iraqi Kurds, although Turkey was not an active part of the war. Although Kurdish asylum seekers quickly returned to the region as a result of the establishment of a safe zone in the Northern Iraq, PKK terrorist organization settled in the region by exploiting the authority gap in the Northern Iraq. Then, in 1990s Turkey carried out military operations in the Northern Iraq and immediately after the refugee crisis in the region, Turkey had to fight terrorism there. As a result, Turkish foreign policy makers could not prevent the spread of the chaotic situation into Turkey although they were willing to actively engage with the redesign of the region.

Keywords: Turkish Foreign Policy, Middle East, Northern Iraq, Gulf War


Detay

İÇERİK