Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Uluslararası İlişkiler

Uğur Selçuk AKALIN, Kaan YİĞENOĞLU
İKTİSADÎ AÇIDAN ÇİN-AFRİKA İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, 2000 yılından itibaren artarak devam eden Çin-Afrika ilişkilerini, iktisadî ve siyasî açılardan değerlendirmektir. Deng Xiaoping liderliğinde 1980’lerde dışa açılma politikası uygulayan Çin, son yıllarda Afrika’ya yaptığı yatırımlarla dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, 20. yüzyılda Çin-Afrika ilişkilerinin tarihi daha eskilere dayanmakta, yatırımların yanı sıra, Afrika ülkelerine iktisadî yardımlar da yapmaktadır. Çin-Afrika ilişkileri, Çin-Afrika İşbirliği Forumu gibi özel toplantılarda belirlenen gündemlerle daha da gelişmektedir. Çin’in ekonomisi büyüdükçe doğal kaynak ihtiyacı artmaktadır. Doğal kaynak bakımından zengin olan Afrika, Çin’in dış iktisadî politikası için önemli bir kıtadır. Çin devleti izlediği iktisadî stratejilerle, şirketlerinin Afrika’da yatırım yapmalarının önünü açmaktadır. Ancak, Afrika’ya olan ilgisi sadece iktisadî nedenlerle açıklanamaz. Açık dış politikası kapsamında globalleşme süreciyle uyumlu bir hamle başlatan Çin, Afrika’da siyasî olarak da nüfuz sahibi olmak istemektedir. Çin’in Afrika’da en önemli rakiplerinden ikisi ABD ve İngiltere’dir. Bu makalede Çin-Afrika ilişkilerinin gelişimi bu açılardan değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çin-Afrika İlişkileri, Çin Yatırımları, Uluslararası Ticaret, Afrika’nın İktisadî Kalkınması, İktisadî İlişkiler


EVALUATION OF SINO-AFRICA RELATIONS FROM ECONOMIC POINT OF VIEW
 
The purpose of this study is to evaluate the increasing Sino-African relations from the point of view of economic and political aspects since 2000. Under the leadership of Deng Xiaoping, China, which implements the policy of opening out in the 1980s, attracts attention with the investments it has made in recent years to Africa. However, the history of the Sino-African relations in the 20th century is based on earlier periods. In addition to investments, China also provides economic assistance to African countries. The Sino-African relations are further developed by specific agendas such as the Sino-African Cooperation Forum. As China's economy grows, the need for natural resources increase as well. Africa, rich in natural resources, is an important shortage for China's foreign economic policy. The Chinese government is following the economic strategies to provoke Chinese companies to invest in Africa. China's interest in Africa can not be explained only by economic reasons. China, which has launched a move in line with the globalization process under its open foreign policy, wants to be politically influential in Africa. China's most important competitors in Africa are the United States and England. In this article, the development of Chinese-African relations in this article has been tried to be evaluated from these perspectives.

Keywords: China-Africa Relations, Chinese Investments, International Trade, African Economic Development, Economic Relations


Detay

İÇERİK