Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2013  Sayı: 39  Alan: Türk Dünyası

Bengü DOĞANGÜN YASA
19. Y.Y.’DAN CUMHURİYETE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN DEVRALINAN GİRİŞİMCİLİK MİRASI
 
Üretim ve istihdamın artışında önemli bir rol oynayan girişimcilik, ekonomik gelişmenin merkezinde yer alan bir kavram olmuştur. Bu yüzden Türk girişimci sınıfının izlediği yol, iktisat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Kapitalizmi üretememiş olan Osmanlı Devleti, Cumhuriyet’e de bu mirası devretmiştir. Türk girişimci sınıfının tarihi bu yapı üzerinde şekillenmeye başladığından, Osmanlı Devleti’nde 19.y.y.’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen dönemin girişimcilik tarihi açısından incelenmesi önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimci


ENTREPRENEURIAL HERITAGE TAKEN OVER FROM OTOMAN EMPIRE FROM 19TH CENTURY TO THE REPUBLIC
 
The notion of entrepreneurship which has an active part of increasing production and employment is in the center of economic development. Therefore the way which Turkish entrepreneur class followed, is important for Turkish economic history. The Ottoman Empire couldn’t generate the capitalist system and devolve this heritage to the Republic. The Turkish entrepreneur class began to build on this construction. Therefore it is so important that study the Entrepreneurship History in Ottoman Empire from 19.century to Republic.

Keywords: The Entrepreneurship, the Entrepreneur


Detay

İÇERİK