Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Alan:  Turizm
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Burhanettin ZENGİN - Elmas Ceren SAVGIN
1- KATILIM ÖNCESİ AB KIRSAL KALKINMA FONLARI IPARD KIRSAL TURİZM DESTEKLERİNİN İNCELEMESİ
  Özet   Tam Metin
Cenk Murat KOÇOĞLU
2- RİSK ALGISININ YENİDEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Yusuf AYMANKUY, Eray POLAT, Cemali BUZLUKÇU, Şimal AYMANKUY
3- ÇEVRESEL TUTUMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Oğuz TÜRKAY, Yunus MENCİK
4- İSTANBUL’A GELEN TURİST SAYISI VE YABANCILARIN KARIŞTIĞI SUÇ İSTATİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Ali TÜRKER, Gülay ÖZALTIN TÜRKER
5- DENEYİMSEL PAZARLAMANIN HALK BİLİMİ ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI: YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ayşe ATAR, Yusuf DÜNDAR, Azize HASSAN
6- SİGARA KARŞITI SOSYAL PAZARLAMA ARAÇLARININ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Dilek DÖNMEZ POLAT - Yasin SOYLU
7- TURİZM SEKTÖRÜNDE DENEYİMLENEN VE ANIMSAYAN BENLİK KAVRAMININ ROLÜ: BOZCAADA’YI ZİYARET EDEN TURİSTLER İLE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
İsmail KERVANKIRAN - Adile Gül ERYILMAZ
8- İNANÇ TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ ALGILARININ DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: KONYA MEVLANA MÜZESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Merve YURTTAŞ, Zeynep AKSAN
9- SAĞLIK PERSONELİ ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Ramazan GÖRAL
10- DÜNYA EKONOMİK FORUMU TURİZM REKABETÇİLİK RAPORU IŞIĞINDA TÜRKİYE TURİZMİNİN REKABETÇİLİK SORUNLARI
  Özet   Tam Metin
V. Rüya EHTİYAR, Aslı ERSOY
11- İŞ GÖRENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYON FAKTÖRLERİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Birgül AYDIN
12- KADINLARIN SERBEST ZAMAN DENEYİMLERİ
  Özet   Tam Metin
Zafer BUZCU
13- MEDİKAL TURİSTLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPMIŞ OLDUKLARI DEĞERLENDİRMELERİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Esin AYSEN, Filiz Özlem ÇETİNKAYA, Azize HASSAN
14- NOSTALJİYE AÇILAN BİR KAPI: ALTINKÖY
  Özet   Tam Metin
Ahmet KARATAŞ
15-
  Özet   Tam Metin
Bilal DEVECİ, Bahar DEVECİ, Nilgün KARAMAN, Yusuf AYMANKUY
16- MUTFAK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUM: GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Burcu ŞENER, Canan TANRISEVER
17- LİSE DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN HAFİF DÜZEYDE ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN STAJ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN İŞVEREN TUTUMLARI
  Özet   Tam Metin
Aykut ŞİMŞEK, Neslihan ÇETİNKAYA
18- YİYECEK- İÇECEK İŞLETMELERİ PERSONELİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Sadık SERÇEK, Ayhan KARAKAŞ, Yunus Emre AVCI
19- OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜREL SERMAYE YETERLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Sinem KUNT
20- HELAL TURİZMİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİNİN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Erol DURAN, Merve AYCAN, Yonce İMER
21- TURİZMDE BİLGİ ŞEHRİ KAVRAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA BİLGİNİN ROLÜ: ÇANAKKALE’YE YÖNELİK DURUM ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Zümrüt Hatun DEMİREL
22- YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İŞGÖREN PERFORMANSI İLE İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Yasemin KOÇAK
23- ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANYAZINDA TURİSTLERE YÖNELİK TACİZ
  Özet   Tam Metin
Rahman TEMİZKAN, Hilmi AR
24- TURİST REHBERLERİNE YÖNELİK E-ŞİKÂYETLERİN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Hasan KÖŞKER
25- KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 2016 YILI TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kadir KARAGÖZ
26- KIRGIZİSTAN’A YÖNELİK TURİZM AKIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: PANEL ÇEKİM MODELİ BULGULARI
  Özet   Tam Metin
Nuran Akşit AŞIK
27- KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Zafer BUZCU, Kemal BİRDİR
28- MEDİKAL TURİZMDE MEVCUT DURUM ANALİZİ: İSTANBUL VE ANTALYA ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Rahmi Yücel, Serkan Şengül, Alper Kurnaz
29- TURİZM DESTİNASYONLARININ UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE GİRİŞİNDE PAYDAŞLARININ İŞ BİRLİĞİNİN ROLÜ: MUDURNU ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN, Gamze ÖZOĞUL
30- UZMANLAŞAN ACENTALAR VE NİŞ PAZAR SORUNSALINA BİR ÇÖZÜM REÇETESİ: FOBİK TURİSTLER VE ÖZEL İLGİ TURİZMİ
  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 
İÇERİK