Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2013  Sayı: 39
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Parvaneh Seyed ALMASİ
1- FİRDEVSİNİN ŞEHNAMESİNDE YİYECEK VE İÇECEKLER VE YEMEKLE İLGİLİ ADABIN İNCELEME VE AÇIKLAMASI
  Özet   Tam Metin
Ferda Şule KAYA , Bora YILDIZ , Harun YILDIZ
2- HERZBERG ‘İN ÇİFT FAKTÖR KURAMI AÇISINDAN İLKÖĞRETİM I. KADEME ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Nurten KİMTER
3- SOME FACTORS THAT AFFECT RELIGIOSITY IN UNIVERSITY STUDENTS
  Özet   Tam Metin
Hasan Gökhan DOĞAN , A. Zafer GÜRLER
4- GECİKMESİ DAĞITILMIŞ EKONOMETRİK MODELİN SEÇİLMİŞ BİR TARIM ÜRÜNÜ ÜZERİNE UYGULANMASI (KURU SOĞANDA ALMON MODELİ ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Mezahir Ertuğ AVŞAR , Lale AVŞAR
5- ORTAÇAĞ İSLAM KAZIMALI-AKITMALI SERAMİKLER VE TAKLİD TEORİSİ
  Özet   Tam Metin
Güven ŞAHİN
6- TÜRKİYE’DE YİTİRİLEN BİR İKTİSADİ FAALİYET: SÜNGERCİLİK
  Özet   Tam Metin
Muhammet KEMALOĞLU
7- XI. –XIII. YÜZYIL TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ ESERLERİNDEN KÜMBET-TÜRBE-ZİYÂRETGÂH-NAMAZGÂH VE CÂMÎLER
  Özet   Tam Metin
Murat ÖZTÜRK
8- KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA BABADAN OĞULA-EBEVEYNDEN ÇOCUĞA-NASİHAT GELENEĞİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet Özer DEMİR , Zuhal Gök DEMİR
9- THE USES AND GRATIFICATIONS APPROACH OF TV SERIES VIEWERS IN TURKEY
  Özet   Tam Metin
Kasım TATLILIOĞLU
10- ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL BAŞARILARINI OLUMSUZ ETKİLEYEN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (BİNGÖL ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Yıldız Deveci BOZKUŞ
11- LEVON TER PETROSYAN’IN ERMENİCE KALEME ALDIĞI XII VE XIII YÜZYILDA KİLİKYA ERMENİLERİ KÜLTÜRÜNDE ASURÎLERİN ROLÜ ADLI ESERİNDE SÜRYANİ-ERMENİ İLİŞKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Hacer GÜLŞEN
12- KURT MOTİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Altan AYAN , Agah Sinan ÜNSAR , Mustafa Deniz DİNDAR
13- TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN KIZ HENTBOL TAKIMLARINDAKİ SPORCULARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ANTRENÖRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Kamil KANIPEK , İsmail BALIKÇIOĞLU
14- BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK SİNEMA FİLMLERİNDE DİNİ İDEOLOJİNİN KULLANIMI: TAKVA
  Özet   Tam Metin
Birol ERKAN , Oğuz KARA , Melda HARBALIOĞLU
15- TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ
  Özet   Tam Metin
Mirpenç AKŞİT
16- İBN SİNA İLE KİERKEGAARD’IN ÖLÜM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Ekin BOZTAŞ , Nazan DÜZ
17- SANATTA DENGE UNSURUNUN SANAT YAPITINA KAZANDIRDIĞI ESTETİK DEĞERLER
  Özet   Tam Metin
Mehmet GEDİZLİ
18- TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ TÜREMİŞ KÖK FİİLLERİN YAPI VE ANLAM ÖZELLİKLERİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa USLU
19- HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Burak POYRAZ
20- MÜZE TEKNOLOJİLERİ VE SERGİLEME FARKLILIKLARI
  Özet   Tam Metin
Emre TOPOĞLU
21- DEĞİŞİM ve ETKİN DEVLET
  Özet   Tam Metin
Murat YALMAN , Selahattin GÖNEN , Bülent BAŞARAN
22- LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ali Murat KIRIK
23- İRAN’DA RADYO YAYINCILIĞI: DİNLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Fatma AYHAN
24- TÜRK GİYİM KÜLTÜRÜNDE PANTOLON
  Özet   Tam Metin
Metin EKE
25- YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZDE YOZLAŞMA
  Özet   Tam Metin
Nihat Ozan KÖROĞLU
26- ÇALGI YAPIM USTALARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Şirvan Şen DEMİR , Betül YEŞİLTEPE , Mahmut DEMİR
27- KAMU KURUMU İLE OTEL YÖNETİCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ALGILAMASI VE DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Bengü DOĞANGÜN YASA
28- 19. Y.Y.’DAN CUMHURİYETE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN DEVRALINAN GİRİŞİMCİLİK MİRASI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK