Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2014  Sayı: 40
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Muhsin BARAN, Muzaffer Ercan YILMAZ
1- ABD’NİN DEĞİŞEN ORTADOĞU POLİTİKASI: YENİ YALNIZCILIK MI? YOKSA PERDE ARKASINDAN YÖNETMEK Mİ?
  Özet   Tam Metin
Hanife Gülhan ORHAN KARSAK
2- BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Atilla CoşkunTOKSOY
3- Çok Kültürlü Müzik Eğitimi
  Özet   Tam Metin
Elçin YAZICI, Adalet KANDIR, Münevver CAN YAŞAR
4- DUYU EĞİTİMİ PROGRAMININ ÇOCUKLARIN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Muratgeldi SÖYEGOV
5- ESKİ TÜRKMENCE ŞİİR OLARAK İKİ ‘OĞUZNAME’
  Özet   Tam Metin
Kemal GÖRAL
6- FUTSAL OYUNCULARI VE FUTBOLCULARDA SPRİNT SÜRATİ, ANAEROBİK GÜÇ VE DİKEY SIÇRAMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
H.Yelda ŞENER, Sinan TUNÇBİLEK
7- GENÇ TÜKETİCİLERİN REFERANS GRUPLARA ÜYELİKLERİNİN SEMBOLİK TÜKETİME ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Meliha YILMAZ
8- GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE MİZAHIN YERİ VE KAYNAKLARI
  Özet   Tam Metin
Yener ÖZEN
9- KENDİLİK, KENDİLİK ALGISI VE KENDİLİK ALGISINA BAĞLI PSİKOSOMATİK BOZUKLUKLARA SOSYAL PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Ömer AKÇAYIR, Zafer YILDIZ
10- KREDİ DERECELENDİRME NOTLARININ ULUSLARARASI STANDARDİZASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ (1992-2013) : KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE DERECELENDİRME İNDEKSİ
  Özet   Tam Metin
Lokman ZOR
11- MEDYA ETİĞİ KAPSAMINDA ÖZEL HAYATIN İHLALİ KONUSU
  Özet   Tam Metin
Ahmet ŞİMŞEK, Funda ALASLAN
12- MİLLİYETÇİ TARİHTEN MİLLİ TARİHE, ÇATIŞMACI EĞİTİMDEN BARIŞÇI EĞİTİME DOĞRU TÜRKİYE’DE TARİH DERS KİTAPLARI
  Özet   Tam Metin
Hakan ÖZKAN
13- ORTA AVRUPADA İSLAMOFOBİA FENOMENİ
  Özet   Tam Metin
Derya DİNÇER, Agah Sinan ÜNSAR
14- SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI: TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİ İSTİHDAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Ali Serdar YÜCEL
15- SPORDA KRİZ YÖNETİMİ: 3 TEMMUZ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Gökçe ALTAY
16- TÜRK HALK MÜZİĞİ KAYNAKLARINDAN ÇAĞDAŞ PİYANO MÜZİĞİNE: AHMED ADNAN SAYGUN
  Özet   Tam Metin
Özgür KARATAŞ
17- TÜRKİYE HENTBOL SÜPER LİGİ SPORCULARININ RİSK DEĞERLENDİRME DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Yücel GELİŞLİ
18- TÜRKİYE’DE KADIN EĞİTİMİN BUGÜNKÜ DURUMU
  Özet   Tam Metin
Ş. Güzin ILICAK AYDINALP
19- TÜRKİYE’DE ÖZEL SEKTÖRÜN HALKLA İLETİŞİM ARACI OLARAK SANAT SPONSORLUĞUNU KULLANIMI
  Özet   Tam Metin
Hakan ARSLAN
20- TÜRKİYE’NİN KENTLEŞME SÜRECİNDE KONUT POLİTİKALARININ EVRİMİ
  Özet   Tam Metin
Fatma TEZEL ŞAHİN, Arzu ÖZYÜREK
21- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Shota BEKADZE
22- XVI. YÜZYILDA AHISKA SANCAĞI’NIN ASPİNZA NAHİYESİ’NDE SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM
  Özet   Tam Metin
Nurdan KUŞAT
23- YAŞAM BOYU ÖĞRENİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE HALK KÜTÜPHANELERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK