Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2014  Sayı: 41
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Giray SAYNUR DERMAN, Babur HAYA
1- 11 EYLÜL SONRASI AFGANİSTAN’DAKİ GÜVENLİK SİSTEMİ
  Özet   Tam Metin
Hülya GÜLAY OGELMAN, Hatice ERTEN SARIKAYA
2- 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ, AKRAN İLİŞKİLERİ VE OKULA UYUM DÜZEYLERİ İLE KARDEŞ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Özet   Tam Metin
Mehmet CİVAN, Faruk DAYI
3- ALTMAN Z SKORU VE YAPAY SİNİR AĞI MODELİ İLE SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ
  Özet   Tam Metin
Faruk DAYI, Mehmet CİVAN
4- ALTMAN Z SKORU VE YAPAY SİNİR AĞI MODELİ İLE SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ
  Özet   Tam Metin
Yakup POYRAZ
5- BIÇAK SIRTINDA YÜRÜMEK: HİCİV ŞİİRLERİ
  Özet   Tam Metin
Ensar ÇETİN
6- BİR SOSYAL YARDIMLAŞMA PRATİĞİ OLARAK ASKIDA KAHVE VE SADAKA TAŞI
  Özet   Tam Metin
Ayixıamuguli SIMAYI
7- DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM SİSTEMİ VE ÇİN’İN TARAF OLDUĞU UYUŞMAZLIKLAR
  Özet   Tam Metin
Shota BEKADZE
8- ESKİ TÜRKÇE’DE KULLANILAN GÜNEY VE KUZAY TABİRLERİ ÜZERİNE
  Özet   Tam Metin
Bülent KILIÇ, Murat KORKMAZ, Gökşen ARAS, Ali Serdar YÜCEL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Alpaslan KARTAL
9- FİZİKSEL ŞİDDET GÖREN KADINLARDA ORTOPEDİK TRAVMALAR VE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ŞİDDET ALGISININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAVRAMI AÇISINDAN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
İbrahim COŞKUN-Gül ERDİN
10- HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Şerife SUBAŞI, Bahar SUVACI
11- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN MUHASEBE BÖLÜMÜNDEN VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ
  Özet   Tam Metin
Selçuk KENDİRLİ, Fatih KONAK
12- İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST GIDA, İÇECEK ENDEKSİ UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Nur DİLBAZ ALACAHAN, Yener ATASEVEN
13- KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI KATMA DEĞER TAHMİNİNİN DETAYLI ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Özgür TOPKAYA, Cüneyt KILIÇ, Burcu KILINÇ SAVRUL
14- KÜRESEL FİNANSAL KRİZ SONRASI TÜRKİYE’NİN ULUSAL REKABET EDEBİLİRLİK ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Nurdan KUŞAT
15- MODERN İSLAMİ FİNANS SEKTÖRÜNÜN İNOVATİF GÜCÜ: SUKUK
  Özet   Tam Metin
Turan SAĞER, Onur ZAHAL, Engin GÜRPINAR
16- MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVLARINA GİREN ADAYLARIN, ALAN PUANLARI VE SINAV BAŞARI DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Okan SARIGÖZ
17- ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Tuba ŞAHİN, Adem ARMAN
18- ÖN LİSANS SEVİYESİNDE AŞÇILIK EĞİTİMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Hasibe ÖZER
19- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBA/SİBER KURBAN YAŞANTILARI
  Özet   Tam Metin
Arzu ÖZYÖN
20- REŞAD EKREM KOÇU’NUN ESİRCİBAŞI ADLI TARİHSEL ROMANINDA ZAMAN VE MEKÂN İNCELEMESİ
  Özet   Tam Metin
Sema ERKAN
21- SAHNE SANATLARINDA GÜÇLÜ BİR ANLATIM ARACI OLARAK BEDEN
  Özet   Tam Metin
Ali Murat KIRIK
22- SAYISAL UYDU TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’DE YAYINCILIĞIN GELECEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ceyhun AKYOL, Burhanettin ZENGİN
23- TURİZMDE KURUMSALLAŞMA SORUNLARI AİLE İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Tarkan YAZICI
24- TÜRK HALK OYUNU BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Zulfiya SHAKHİN (ŞAHİN)
25- TÜRKÇE VE RUSÇADA SÖZCÜK TÜRLERİ AÇISINDAN ÜNLEMLERİN KONUMU
  Özet   Tam Metin
Gülsemin HAZER
26- ONTOLOJİK TAHLİL METODUYLA AHMET MUHİP DIRANAS’IN “YAŞARKEN” ŞİİRİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK