Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2014  Sayı: 42
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Fatma ARPACI
1- AİLEDE ALINAN KARARLARA KADININ KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Fatma YETİM
2- Beypazarı İlçesinde Tel Kırma İşlemeli Hamam Beyazı Tülbentler
  Özet   Tam Metin
Sefer GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ
3- HİZMET KALİTESİNİN DAVRANIŞ TABANLI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİYLE İLİŞKİSİ: BİR BANKA UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Nazan Ciydem SADİOĞLU, Fatih ÇATIKKAŞ, Murat KORKMAZ
4- İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK ROLLERİ VE UYGULAMALARI
  Özet   Tam Metin
Meltem KATIRANCI
5- KÜLTÜREL İLETİŞİMDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Fatma Zehra FİDAN
6- MODERN KADIN YAŞAMINDA GELENEKSEL ARKA PLAN: MODERN DİNDAR KADININ GELENEKSEL EV KADINLIĞI
  Özet   Tam Metin
Yüksel PİRGON
7- OSMANLI DÖNEMİ MEHTERAN-I TABL-I ALEM TEŞKİLATINA GENEL BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Taner AKÇACI, Esra KARAPINAR KOCAĞ
8- POLİTİK KONJOKTÜR ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE ANAYASAL İKTİSAT GEREKLİLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Yasin ÖZKARA
9- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUMA YAZMA EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet ESKİCUMALI, Zeynep DEMİRTAŞ, Duygu GÜR ERDOĞAN, Serhat ARSLAN
10- SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN BRANŞ ÖĞRETMENLİĞİNE GEÇİŞ SÜRECİNİN GETİRDİĞİ SORUNLAR: SAKARYA ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Murat YAMAN
11- SOSYAL DEVLET VE SOSYAL BELEDİYECİLİKTE YAŞANAN DÖNÜŞÜM: KÜTAHYA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Aslı TAYLI
12- SOSYAL SORUMLULUĞUN İLİŞKİLİ OLDUĞU YAŞAM DEĞERLERİ
  Özet   Tam Metin
Alpaslan YÜCE, Zeynep YÜCE
13- TÜKETİCİLERİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK SATINALMA NİYETLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Mevlüt TATLIYER
14- TÜRKİYE'DE CARİ AÇIĞIN BELİRLEYİCİLERİ VE BELİRLEDİKLERİ
  Özet   Tam Metin
Rıdvan KARACAN
15- TÜRKİYE'DE ENFLASYON VE TALEP KISICI POLİTİKALAR
  Özet   Tam Metin
Bilal KARGI
16- TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNE İLİŞKİN KANITLAR: ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ (2004-2012)
  Özet   Tam Metin
Özlem ÖZER, Mehmet GÖZLÜ, Seda KARSAVURAN, Kenan GÖZLÜ
17- TÜRKİYE SAĞLIK FİNANSMANINDA YENİ BİR ALTERNATİF: TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK