Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2014  Sayı: 43
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Mehmet Gökhan GENEL
1- BİR DIŞ POLİTİKA KAVRAMI OLARAK “EKSEN KAYMASI” NIN SON DÖNEM AB İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE BASININA YANSIMASI(ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TARTIŞMALARI ÖRNEĞİNDE)
  Özet   Tam Metin
Yener ÖZEN
2- ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME UYGUN BİR MODEL: DURUMLU ÖĞRENEME
  Özet   Tam Metin
Ayhan ÇİNİCİ
3- FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI SEVİYELERİ İLE ÖZYETERLİK VE TUTUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Ayşen ARSLAN
4- İLKOKUL 4. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Şevki IŞIKLI
5- KADINA TAHAKKÜM YA DA ERİL USUN TAVIRLARI
  Özet   Tam Metin
Cahit ASLAN
6- KAFKASYA’DAN KARADENİZ’E SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİK: KAFKASYA’NIN KADİM HALKLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Nesrin TÜRELİ, Oğuzhan AYTAR
7- MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİMİNDE HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Özge GENÇEL ATAMAN
8- MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Kaya YILDIZ
9- ÖRGÜTSEL MUHALEFET
  Özet   Tam Metin
Murat DELİCE, Ali DUMAN, Şaban Ali ÖZEL
10- PARMAK İZİ TİPİ İLE SUÇ TÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Arzu ÖZMERDİVANLI
11- PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Fatih BUDAK
12- SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Nermin Özcan ÖZER
13- SANAT EĞİTİMİNDE MATERYAL RUHU: SABUNDAN HEYKELLER
  Özet   Tam Metin
Nezihe BİNGÖL, Taşkın TANRIKULU
14- SİBER ZORBA VE MAĞDUR OLMA İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ali ARSLAN, Sadettin BAŞTÜRK, Kadir ULUSOY, Gülten ARSLAN
15- SİYASET SOSYOLOJİSİ PERSPEKTİFİNDEN 2009 ve 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
  Özet   Tam Metin
Tuğrul KORKMAZ
16- TÜRKİYE’DE TEK PARTİLİ DÖNEMİN TOPLUM VE SİYASET ANLAYIŞININ DÜNYA KONJONKTÜRÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Necla TEKTAŞ, Mihriban AYDIN
17- TUTUMUN RİDİT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
İnayet AYDIN, Senar ALKIN-ŞAHİN, Nihan DEMİRKASIMOĞLU
18- ÜNİVERSİTELERDE KARŞILAŞILAN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARA İLİŞKİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
İlker KÖSTERELİOĞLU, Meltem AKINKÖSTERELİOĞLU, Hale YETİM
19- ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERDEN AİLELERİN BEKLENTİLERİNİN ÖĞRENCİLERE ETKİSİ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Shota BEKADZE
20- XVI. YÜZYIL SONLARINDA AHISKA SANCAĞI’NDA ZİRAî YAPI VE
  Özet   Tam Metin
Faruk DÜNDAR
21- YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU'NUN YABAN ADLI ROMANINDAKİ ULUS İNŞA ETME AMACI
  Özet   Tam Metin
Ahmet Murat KÖSEOĞLU , Gökhan ÇEVİKEL
22- YUMUŞAK GÜÇ: İNSANİ YARDIM OPERASYONLARI VE TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER
  Özet   Tam Metin

İÇERİK