Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2014  Sayı: 44
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Ganire HÜSEYNOVA
1- ARP ÇALGISININ TARİHÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Nursen VATANSEVER DEVİREN, Onur YILDIZ
2- BÖLGESEL KALKINMA TEORİLERİ VE YENİ BÖLGESELCİLİK YAKLAŞIMININ TÜRKİYE'DEKİ BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARINA ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Cengiz AYTUN
3- ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Melih COŞGUN
4- EKİM DEVRİMİ’NE AÇILAN KAPI: RUS MODERNLEŞMESİ
  Özet   Tam Metin
Nural YILDIZ, Umut AKDUĞAN
5- GİRDİ-ÇIKTI TABLOLARI İLE SEKTÖRLER ARASI İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ
  Özet   Tam Metin
Murat DELİCE, Murat YAŞAR
6- GÖÇ VE ŞİDDET SUÇLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Gökşen ARAS
7- İNSAN VE TOPLUM: EDEBİYAT VE DEĞERLER EĞİTİMİ
  Özet   Tam Metin
Serdar CANBAZ, Emel YILDIZ
8- İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Altan DOĞAN, Serdar BOZKURT, H. Talha DEMİRBAŞ
9- KAMU ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL POLİTİKA: ÇALIŞANLARIN POLİTİK DAVRANIŞLARA YÖNELİK ALGILARI
  Özet   Tam Metin
Arzu EREN ŞENARAS, Hayrettin Kemal SEZEN
10- KESİKLİ OLAY BENZETİMİ YAKLAŞIMI İLE KARAYOLU YOLCU TAŞIMACIĞINDA GELİR BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
M.Halis ÖZER
11- KLASİK DÖNEM OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİNDE SERMAYE BİRİKİMİNE BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
12- KÜLTÜREL MİRAS SEKTÖRÜNDE RİSK TRANSFERİ
  Özet   Tam Metin
Aşır ÖZBEK, Özgür SELVİ
13- MESLEK YÜKSEKOKLLARINDA YÖNETİCİ KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU, Fatma Handan GİRAY, Ayşe ŞAHİN
14- MUTFAKTAN ÇÖPE EKMEK: TÜKETİM VE DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Deniz ŞAHİN
15- PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SÜRECİNDE BÜROKRATİK ETKİNSİZLİKLER & ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Fikriye TOKER, Sefer GÜMÜŞ
16- SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA RİSK YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI: ÖZEL KAMU SAĞLIK KURUMLARI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Emel YILDIZ
17- TEMEL MAKRO EKONOMİK GELİŞMELERİN TÜRKİYE’DE SOSYAL SERMAYEYE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Eyüp UZUNKAYA, Özlem AKBAL
18- TÜRK HALK DANSLARININ İCRASINDA BİR ASMA DAVUL GELENEĞİ “AYAĞA ÇALMA”
  Özet   Tam Metin
Gülsen Serap ÇEKEROL, Nihal YILMAZ
19- TÜRKİYE’DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Cemil Serhat AKIN
20- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK