Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2014  Sayı: 46
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
İslam Musayev
1- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Işın Çetin
2- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KAYGI, YALNIZLIK VE ÖZSAYGI DÜZEYLERİNİN FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Hayrettin ŞAHİN
3- AĞRI İLİNDEKİ GÖÇLERİN YÖNLENDİRİLMESİNDE KAMU YATIRIMLARI VE YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
İrfan Çiftçi Sedat Kula
4- Polis Eğitiminde Uluslararası İşbirliğinin Rolü: Global Güvenlik Perspektifinden Türkiye’nin Deneyimleri
  Özet   Tam Metin
Ozan BAYSAL
5- Aristoksenos’un Müzik Bilim Anlayışı
  Özet   Tam Metin
Gülcan Yücedağ
6- Postmodern Edebiyat Bağlamında Bir İnceleme: Robert Schneider'in Ren Üçlemesi
  Özet   Tam Metin
Osman NACAK
7- KAMU POLİTİKALARININ BELİRLENMESİNDE YENİ İLETİŞİM ARAÇLARI VE SOSYAL AĞLARIN ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Ahmet YÜZBAŞIOĞULLARI
8- CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SEBEPLERİ VE MODELLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Çağdaş BATMAZ
9- EĞİTİM KURUMLARINDA YAŞANAN ÇATIŞMALARIN
  Özet   Tam Metin
Meliha Köse
10- AZERBAYCAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KADIN TARİHİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
  Özet   Tam Metin
Ulukan BÜYÜKARIKAN
11- BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİN MODELLERİYLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK