Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 47
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Burhan GÜNAY
1- BİST ‘de İşlem Gören KOBİ Gıda İşletmelerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Etkinliklerinin Ölçülmesi
  Özet   Tam Metin
Davut Gürbüz
2- Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Çöküntü Bölgesi ve Suç İlişkisi: Hacıbayram Mahallesi Örneği
  Özet   Tam Metin
Adem DOĞAN, Ayşe Gül ASLANTAŞ
3- BİR İKNA YÖNTEMİ OLARAK SİYASAL REKLAMLARDA MİLLET VE HİZMETİN TEMSİLİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet AYKANAT
4- MECELLE'DE İŞ SÖZLEŞMESİ
  Özet   Tam Metin
Gülşah POLAT, Halime YÜCEER ARSLAN
5- KADINLARIN PANTOLON GİYİNMELERİNE İLİŞKİN KİŞİLERİN DİNİ AÇIDAN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Durmuş Ali ARSLAN, Sadettin BAŞTÜRK, Gülten ARSLAN, Zehra SÖZER
6- ÇOK PARTİLİ DÖNEM TÜRK SİYASİ TARİHİNDE BİTLİS MİLLETVEKİLLERİ
  Özet   Tam Metin
Selçuk CÜRE
7- "Adalet" Kavramı Bağlamında İslam Dini'nin Sosyal Sorumluluk Muhasebe Temel Kavramına Bakışı
  Özet   Tam Metin
Ali TÜRKER, Ceren İŞÇİ, Gülay ÖZALTIN TÜRKER
8- BİLİŞ İHTİYACININ SATIŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: ACENTA TEMSİLCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Gencay SAATCI, Cevdet AVCIKURT, Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
9- YEREL HALKIN ÜNİVERSİTEYE BAKIŞ AÇISI: HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Meltem ÇINAR, Arzu ÖZYÜREK
10- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AKADEMİSYENLERİN İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET DAVRANIŞI (MOBBİNG) ALGISI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Dilek ŞAHİN
11- TÜRKİYE VE ÇİN’İN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Murat Taha BİLİŞİK
12- Gelir Yönetimi Dinamik Fiyatlandırma Uygulamalarında Gelir Maksimizasyonuna Karşılık Katkı Payı Maksimizasyonu
  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Ekrem AYAN, Ahmet İNCE
13- KAZAK TÜRKÇESİNDE “KÖK” KELİMESİ VE BUNA BAĞLI İFADELER
  Özet   Tam Metin
İlke KIZMAZ
14- HALK DANSLARINDA DEVRİMCİ BİR MİRAS: DOSTLAR HASAD ÇAĞDAŞ HALK DANSLARI TOPLULUĞU
  Özet   Tam Metin
Alperen Mustafa YiĞİT
15- PARTİ TİPİ ÜRETİM YAPAN BİR İMALAT SİSTEMİNİN SİMÜLASYON YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Arzu ARSLAN
16- ÇEVİK ÜRETİM SİSTEMİNİN HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ: DÜZEY 2 TR72 BÖLGESEL KALKINMA AJANSI ( KAYSERİ, SİVAS VE YOZGAT) ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Zofie UÇAR
17- BATTAL GAZİ VE DİGENİS AKRİTAS DESTANINDA SİMGELEŞEN KIYAFET KÜLTÜRÜ ÜZERİNE
  Özet   Tam Metin
Aydın GÖRMEZ, Zehra EKİNEKER
18- İlahi Komedya ve Büyük Timur Oyunlarında Avrupa’nın İslam Anlayışı
  Özet   Tam Metin
Sadi Hıncal NAKİBOĞLU
19- DİYARBAKIR, MARDİN, URFA, URFA-SİVEREK AĞIZLARINDA KULANILAN BİR ENKLİTİK EDATI “MA”
  Özet   Tam Metin
Şehnaz BAKIR YİĞİTBAŞ
20- Türkiye'de Özel İşletme Kredilerinin Belirleyicileri
  Özet   Tam Metin

İÇERİK