Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2014  Sayı: 49
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Musa KAVAL
1- BÜYÜK CİHAD’I ANLAMAYA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Halil İbrahim ERDİN, İlkut Taha TASLI
2- BİRLİKTE YAŞAMA PERSPEKTİFİNDEN DUYARLI KONULARDA TARİH YAZIMI
  Özet   Tam Metin
Selim TÜZÜNTÜRK, Arzu EREN ŞENARAS, H. Kemal SEZEN
3- MONTE CARLO BENZETİMİ KULLANARAK SU TALEBİNİN KESTİRİMİ
  Özet   Tam Metin
Melih COŞGUN, Çağdaş ZARPLI
4- “ATATÜRKÇÜ DEMOKRASİ”NİN DEMOKRATİKLİĞİ TARTIŞMALARI
  Özet   Tam Metin
Haluk YÜCEL
5- ALMANYA`YA GİDEN TÜRK İŞÇİLERİ VE MÜZİK YAŞAMI
  Özet   Tam Metin
Murat ERCAN
6- DEMOKRATİK AÇILIM SÜRECİ Kürt Sorunu Konusunda Türk Karar Vericilerin Önerilerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr.Ümmühan KAYGISIZ, Dr. Gülay BULGAN
7- İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESINDE ENGELLİLERİN SEYAHAT HAKKI VE AVRUPA BİRLİĞİ‘NDEKİ YASAL DÜZENLEMELER
  Özet   Tam Metin
Çiğdem MUTLU, M. Selami YILDIZ
8- Konaklama İşletmelerindeki Çevre Yönetimi Uygulamalarının ve Etkilerinin İrdelenmesi: Alanya da Faaliyet Gösteren 5 ve 4 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Beyazıt Yaşar SEYHAN
9- Başa Çıkma Değeri Açısından sabır Üzerine Nitel Bir Çalışma
  Özet   Tam Metin
Muhittin ZÜGÜL, Cumhur ŞAHİN
10- FAİZ ORANI VE ENFLASYONUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Fazıl ŞENOL, Şule ŞENOL
11- LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİSYENLİK MESLEĞİNE BAKIŞI: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
İsmail CANDAN
12- FİCHTE’NİN ‟ALMAN ULUSUNA SÖYLEVLERİ”NİN NAZİ ADALET ANLAYI-ŞINDAKİ YERİ
  Özet   Tam Metin
Muharrem TOSUN, Ayla AKIN, Fatih ŞİMŞEK
13- TÜRKİYE’DE ÇEVİRİ EĞİTİMİ VEREN LİSANS BÖLÜMLERİNDE UZMANLIK ALAN DERSLERİ: UZMANLIK ALAN DERSLERİNİN ÇEVİRMEN ADAYLARININ UZMANLAŞMA SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet Murat KÖSEOĞLU, Hatice YILDIRIMLI
14- AFET LOJİSTİĞİNE BAĞLI AFET YÖNETİMİ SORUNLARININ SİYASİ ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Yalçın KAYALI
15- DİLBİLGİSİ-ÇEVİRİ YÖNTEMİ VE SANSKRİT DİLİ ÖĞRETİMİNDE DİLBİLGİSİ-ÇEVİRİ YÖNTEMİNİN KULLANIMI
  Özet   Tam Metin
Murat ÇEMBERCİ, Nagehan UCA, Mustafa Emre CİVELEK
16- YURTİÇİ MEVZUATIN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN FİRMALAR ÜZERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hüseyin ARSLAN
17- AHÎLİK TEŞKİLATI’NIN SOSYO -İKTİSADÎ YAPISI VE ÖRNEKLİK DEĞERİ
  Özet   Tam Metin
Özge KOCAKULA
18- TÜRK MİTOLOJİSİNDEKİ MOTİFLER TEMELİNDE NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN YENİDEN OKUNMASI
  Özet   Tam Metin
Murat Taha BİLİŞİK
19- VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Altan AYAN
20- ORHUN ABİDELERİNDEKİ LİDERLİK VE YÖNETİM ANLAYIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Zehra YAZBAHAR
21- MURATHAN MUNGAN’IN “MURADHAN İLE SELVİHAN YA DA BİR BİLLUR KÖŞK MASALI” İSİMLİ HİKÂYESİNİN GELENEKSEL MASAL YAPISI İÇİNDE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Senem DEMİRKIRAN, Ebru ONURLUBAŞ, Cem TURAN
22- YEREL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YOKSULLUKLA SAVAŞ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Hulusi ALP, Hüseyin ÇAMLIYER
23- SOSYAL UYUM BOZUKLUĞU GÖSTEREN ÇOCUKLARIN UYUMSAL DAVRANIŞLARINA KAYNAŞTIRILMIŞ DERS DIŞI HAREKET EĞİTİMİ VE OYUN ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Abdullah USLU, M. Fatih SANCAR, Bayram AKAY, Doğan KUTUKIZ
24- SİİRT İLİ KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KIRSAL TURİZM ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Bülent DARICI
25- YENİ YEREL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ARAYIŞLARI ÇERÇEVESİNDE TİCARET VE SANAYİ ODALARININ SANAYİ ÜRETİCİ BİRLİKLERİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN AHP YÖNTEMİ İLE TAHLİLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Pınar AKARÇAY
26- İSVEÇ'TE YEREL SİYASET VE KATILIMCILIK: BORGARE PARK ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Nurullah ULUTAŞ
27- DEVLET KUŞU ROMANINDA SINIF ÇATIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Seçil Bal TAŞTAN, Alev TORUN
28- KÜLTÜREL DEĞERLERİN, YERLEŞİKLİK DERECESİNİN, GÜVEN ALGISININ VE ÇEVRESEL BELİRSİZLİĞİN ÖRGÜTLERDE SOSYAL SERMAYE YAPISI İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ FİRMALAR ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Okay DEMİR, Eyüp İZCİ
29- İLKOKUL (4. SINIF) TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BU SORUNLARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Muhammed Zahit CAN
30- ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ KUR’AN ÇEVİRİLERİNİN ÇEVİRİBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK