Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 50
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Servet YAŞAR
1- BAĞLAMA EĞİTİMİNDE ZEYBEK TEZENE TEKNİĞİNİN TEMEL ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Gönül CENGİZ
2- YEŞİM USTAOĞLU SİNEMASININ KAMUSAL ALAN BAĞLAMINDA İÇERİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ : “GÜNEŞE YOLCULUK” VE “BULUTLARI BEKLERKEN” FİLM ÖRNEKLERİ
  Özet   Tam Metin
Deniz SEZGİN
3- CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK İLETİŞİMİ UYGULAMALARINDA İLKLER: TÜRKİYE’DE SITMA İLE MÜCADELE
  Özet   Tam Metin
Arif ÜNAL, Gülcan YÜCEDAĞ
4- GOTTFRIED KELLER’in “KLEIDER MACHEN LEUTE” ADLI ESERİNİN MANEVİ BİLİM YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Şengül CANGÜR, Yunus POLAT, Okan TOKAY, Burcu ARSLAN, Habip TİRYAKİ, Remziye FİLİZ, Abdullah AYDIN, Handan ANKARALI
5- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞANMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Gülşah AKKUŞ, Şükran KARACA, Gülten POLAT
6- MİRAS FARKINDALIĞI VE DENEYİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Şebnem ÇAKIROĞLU
7- STEFAN ZWEIG'IN
  Özet   Tam Metin
Gülay BULGAN
8- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENGELLİ TURİZMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
  Özet   Tam Metin
Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Sefer ADA, Nurdan BAYSAL
9- GÖRSEL SUNU TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Şenol ÇELİK
10- KOYCK VE ALMON GECİKME MODELİ İLE KOYUN SÜTÜ ÜRETİMİNDE ÜRETİM-FİYAT İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Abdurrahim EMHAN, Mustafa ZİNCİRKIRAN, Cenk AKSOY
11- DİYARBAKIR İLİNDEKİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN TEMEL SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Iasha BEKZADE
12- XVI. YÜZYILDA ÇILDIR EYÂLETİ AHALKALAK SANCAĞI’NIN TÜMEK NAHİYESİ
  Özet   Tam Metin
Nilgün BENLİ
13- TÜRK SİNEMASINDA “ÇOCUK GELİN” İMGESİ: LAL GECE FİLMİ EKSENİNDE İÇERİK ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
İsmail SINIR, Halil APAYDIN, Ercan KILKIL
14- TÜRKİYE’DEKİ STÜDYO MÜZİSYENLERİNİN VE ARANJÖRLERİN MÜZİK EĞİTİMİ DÜZEYLERİ VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Suat USLU
15- TÜRKİYE’DE HAVAALANLARINDAKİ SLOT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa SÖZEN
16- FİLMSEL SESTE ASAL UNSUR OLAN ‘KONUŞMALAR’IN DRAMATİK İNŞASI ve ÖRNEK FİLMLER
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÇALIŞKAN, Yunus MENCİK
17- DEĞİŞEN DÜNYANIN YENİ YÜZÜ: SOSYAL MEDYA
  Özet   Tam Metin
Araş.Gör.Çağdaş CAZ, Araş.Gör.Volkan AYDOĞDU, Yrd.Doç.Dr. H.Mehmet TUNÇKOL, Doç.Dr. Erman ÖNCÜ
18- ZAMAN YÖNETİMİ BECERİSİ VE STRES İLİŞKİSİ: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet Cem ODACIOĞLU, Şaban KÖKTÜRK
19- ÇEVİRİ KURAMLARINI YENİDEN YORUMLAMAK: YERELLEŞTİRME ENDÜSTRİSİNİN SKOPOS VE ÇEVİRİYE İLİŞKİN EYLEM KURAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Erol EROĞLU
20- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SOSYAL NORMLAR
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN, Abdullah YALNIZ, Ümran AKIN, Basri ÖZÇELİK
21- SAHTEKÂRLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Tuncay AYAS, Metin PİŞKİN
22- AKRAN ZORBALIĞI BELİRLEME ÖLÇEĞİ ERGEN FORMU
  Özet   Tam Metin
Mehmet Fatih AYAZ
23- TURGUT ÖZAL DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
  Özet   Tam Metin
Hakan ERKAL, Burcu ŞENTÜRK
24- ÖRGÜT KURAMI YAZINI KAPSAMINI YENİDEN DÜŞÜNMEK: TÜRKİYE'DE HEMŞEHRİLİK VE HEMŞEHRİ DERNEKLERİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK