Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 51
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Sadık SERÇEK, Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK
1- SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ OLARAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILMALARI VE SOSYALLEŞMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Hasan ALPAGU
2- DEĞER KAVRAMI, PAYLAŞMAK VE BİLGİ TEKNOLOJİSİ ÇAĞINDA YAŞAM
  Özet   Tam Metin
Nurdan KUŞAT
3- “GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI” SONRASI CARİ AÇIKLAR VE HİZMET SEKTÖRÜNÜN KULLANILABİLİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Yaşar ÖCAL
4- 19.YÜZYIL SEYAHATNAMELERİNDE YOZGAT VE ÇEVRESİ
  Özet   Tam Metin
H. Hakan OKAY, Özge GENÇEL ATAMAN, V. Nilay KIRTAK AD
5- MÜZİĞE YÖNELİK İLGİ ÖLÇEĞİ (MYİÖ)’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
İbrahim SARI, Abide GÜNGÖR AYTAR
6- EMNİYET ÖRGÜTÜNDE GÖREVLİ ANNE-BABALARIN FİZİKSEL ÇOCUK İSTİSMAR POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ VE İSTİSMARLA İLGİLİ AİLE EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Hulusi ALP
7- OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA SOSYAL UYUM PROBLEMLERİNİN DÜZELTİLMESİNDE İŞBİRLİKİ ÖĞRENME YÖNTEMİ VE OYUN ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Oğuzhan ZİREK, Bilal ÇOBAN, Hüseyin Çağdaş BATMAZ
8- TÜRKİYE’DEKİ ASKF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÖNETİME KATILMADAKİ AMAÇ-BEKLENTİ VE BEKLENTİLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Mahfuz ZARİÇ
9- GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN ESERLERİNDE OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E MEDENİYET SORUNU
  Özet   Tam Metin
Hasan ALPAGU
10- EKONOMİK KRİZLERLE MÜCADELE ETMENİN TEMEL ESASLARI
  Özet   Tam Metin
Yusuf KÖŞELİ
11- NEVÂL ES-SA'DÂVÎ'NİN İMRA'E 'INDE NUKTATİ'S-SIFR (SIFIR NOKTASINDA BİR KADIN) ADLI ROMANINDA YAPI VE TEMA
  Özet   Tam Metin
Cevat EKER
12- ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE K-W-L (BİL-İSTE-ÖĞREN) STRATEJİSİNİN ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Can CEYLAN
13- FOUCAULT VE İRONİK ÖZGÜRLÜK
  Özet   Tam Metin
Nurettin GEMİCİ
14- MUSLİME: VON DER OKTOBERREVOLUTİON BİS HEUTE İN RUSSLAND
  Özet   Tam Metin
Mehmet ÇETİN, Recep KÖK
15- OSMANLI DIŞ BORÇLANMASININ HOBSON-LENİN TEZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
İbrahim Gökhan CEYLAN
16- GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE ÜRETİM TEKNİKLERİ ve BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK BİLGİLERİNİN GEREKLİLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Bülent CIRIK
17- SÖZDE ERMENİ “MİLLİ KAHRAMANLARI”NIN OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ TERÖR EYLEMLERİNE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Hasan CİNNİOĞLU, Mustafa BOZ
18- SOSYAL MEDYA ARAÇLARINDAN FACEBOOK SİTESİNİNİN OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN KULLANIMININ İNCELENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN, Recep UYSAL, Ümran AKIN
19- OLUMLU DÜŞÜNME BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Buket ÇAKIR, Hayrettin ŞAHİN
20- GÖÇ MAĞDURU YAŞLILAR: ERZURUM-OLTU-İNANMIŞ KÖYÜ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ümmügülsüm CANDEĞER
21- MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Şerife GÜVENÇOĞLU, Alper ZENGİNTAŞ, Yusuf Ekin GÜVENÇOĞLU
22- TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AÇIK DERS
  Özet   Tam Metin
Ayhan KOÇ, F. Handan GİRAY
23- AVRUPA BİRLİĞİ KIRSAL KALKINMA MALİ YARDIMI (IPARD): TÜRKİYE UYGULAMASI VE YENİ DÖNEM (2014-2020) DEĞİŞİKLİKLER
  Özet   Tam Metin
İslam HALİDOV
24- ÇOK KUTUPLU DÜNYA SİSTEMİ İÇİN RUSYA’NIN DESTEKLEDİĞİ BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
  Özet   Tam Metin
Nursen VATANSEVER DEVİREN,Onur YILDIZ
25- KONTROLSÜZ KENTSEL BÜYÜME KARŞITI BİR HAREKET: ÜLKE DENEYİMLERİYLE YAVAŞ ŞEHİRLER
  Özet   Tam Metin
Selami GÜNEY, Murat BAŞ
26- YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ UYGULAMALARIN MUHASEBE EĞİTİMİNE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Aslı ERSOY
27- Yönetici-İş Gören İlişki Boyutlarının Stres Yaratma Durumuna Yönelik Bir Araştırma: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmesi Örneği
  Özet   Tam Metin
Pelin ESMERGÜL, Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE
28- MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMİ KONULU ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Dr. Fuat ALTUNBAŞ, Dr. Mehmet KUL
29- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Recep ÇAKAR, İsmail YILDIRIM
30- TÜRKİYE’DE SİGORTA DAĞITIM KANALLARI VE SİGORTA ACENTELERİNİN SORUNLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK