Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 52
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Hayrullah KAHYA
1- GEDAYİ DİVANINA GÖRE ÇAĞATAYCADA İKİLEMELER
  Özet   Tam Metin
Mustafa Kemal Yöntem
2- MEVLANA MESNEVİ’SİNDE AŞKIN BİLİNÇ
  Özet   Tam Metin
Osman AĞIR, Abdulkadir BAHARÇİÇEK
3- KIRIM’IN RUSYA FEDERASYONU’NA BAĞLANMASININ RUSYA’YA KOMŞU ÜLKELERE OLASI ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa İLBOĞA, Hasan Hüseyin AYGÜL
4- BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA İNSAN-DOĞA DİYALEKTİĞİ
  Özet   Tam Metin
İlker KARA
5- TÜRKİYE’DE ZARARLI YAZILIMLARLA MÜCADELENİN UYGULAMA VE HUKUKİ BOYUTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Ümmühan KAYGISIZ
6- DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE VERİLEN ÖNEM AÇISINDAN HUKUK SİSTEMLERİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
  Özet   Tam Metin
Nurhan AYDIN
7- BÜYÜME POTANSİYELİ YÜKSEK, YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN ERKEN AŞAMA FİNANSMANI: ciceksepeti.com ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ayşe Demirel
8- HESSE’NİN DÜNYA GÖRÜŞÜNDEKİ KUTUPLULUK
  Özet   Tam Metin
Eren KARAKOÇ
9- ANTİK ROMA’DA KADIN GLADYATÖRLER
  Özet   Tam Metin
Fatma Türkkol
10- KIBRIS’TA HAT SANATI ve KIBRISLI HATTATLAR
  Özet   Tam Metin
Sevra FIRINCIOĞULLARI
11- GERÇEKLEŞEN BİR KÖTÜLÜK: NEKROFİLİ: ÜST SINIFLARDAKİ YIKICILIK EĞİLİMİ ve TOPLULUK NARSİSİZMİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet KARAGÜL
12- GELİŞMİŞ ÜLKELERDE GENİŞLETİCİ, GELİŞENLERDE İSE SIKI PARA POLİTİKASI VE KÜRESELLEŞME
  Özet   Tam Metin
Zeynep KÖSE, Metin YILDIRIM
13- AR-GE HARCAMALARI VE PATENT HARCAMALARI İLE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Pınar BAYRAM
14- GÖSTERİ TOPLUMUNDA ZAMAN TÜKETİMİ: SÜNNET KONVOYU REKLAMI ÜZERİNDEN ELEŞTİREL BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN, Neslihan ARICI
15- KISA KARARLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN (KKÖ) : GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Ozan BÜYÜKYILMAZ, Sinem AKYÜZ
16- SAFRANBOLU’DAKİ OTEL VE KONAK ÇALIŞANLARININ ALGILADIĞI İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Kaplan UĞURLU, Şimal YAKUT AYMANKUY, Hilmi AR
17- TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AHİLİK İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hale YAMANER OKDAN
18- ETNOGRAFİK MALZEMENİN SANATSAL KULLANIMI: ALANDAN SAHNEYE BALIKESİR “KÖY HAVASI" OYUNU ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Vasila Hajiyeva
19- AB'NİN AZERBAYCAN POLİTİKASI: ZORLUKLAR, HATALAR VE FIRSATLAR
  Özet   Tam Metin
Vügar ALİYEV
20- AZERBAYCAN'A KARŞI YÜRÜTÜLEN BİLGİ MANİPULYASYONUNUN VE SAVAŞININ BAŞLICA PARAMETRELERİ
  Özet   Tam Metin
Ayse ESMERAY YOĞUN, Baran POLAT
21- İŞGÖRENLERİN ÇEŞİTLİLİK VE ÇEŞİTLİLİKLERİN YÖNETİMİALGISINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Hüsamettin İNAÇ, Uğur ALTUNTAŞ
22- DEMOKRATİK BİR DİRENME BİÇİMİ OLARAK SİVİL İTAATSİZLİK: JOHN RAWLS VE JÜRGEN HABERMAS TARTIŞMASI EKSENİNDE MEŞRULUK ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Durdu YÜCEL
23- KIRGIZCA VE TÜRKÇEDEKİ FİİLDEN TÜRETİLEN SIFATLAR ÜZERİNE
  Özet   Tam Metin
Mustafa SÖZEN
24- TERRENCE MALİCK FİLMLERİNİN SES TASARIMINA GENEL BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Fatih AÇIK
25- HİCRET SONRASI İLK İSLAM MEDENİYETİNİN İNŞA SÜRECİNDE TOPLUMSAL KURUMLARIN YAPISI
  Özet   Tam Metin
Barış Tolga Ekinci
26- ÇAĞDAŞ TÜRK SİNEMASINDA BELGESEL VE KURMACA ANLATIM YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: KOLEKSİYONCU VE 11'E 10 KALA FİLMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Engin DÜCAN, Sumru BAKAN
27- ÖZEL SEKTÖR KISA VADELİ BORÇLANMASININ REEL SEKTÖRE ETKİSİ: HOLLANDA HASTALIĞI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Yener Lütfü MERT
28- KAMUDA KRİZ İLETİŞİMİ: 31 MART 2015’TE YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİSİ ÖRNEĞİNİN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Muhammed Emin YILDIZLI
29- TÜRKOLOJİYE HİZMET EDEN KURUMLAR (1908-1932)
  Özet   Tam Metin
Taner BİLGİN
30- THOMAS EDWARD LAWRENCE’İN ÖLÜMÜNÜN BASINDAKİ YANSIMALARINA DAİR BAZI GÖZLEMLER
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK