Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2016  Sayı: 53
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Emrullah İNCESU, Umut BEYLİK, Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ
1- ACİL SERVİS SAĞLIK HİZMETLERİNDE BAŞVURU TEKRARI SORUNU: TÜRKİYE’DE BİR DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Hasret GÜNGÖR
2- TARİHİ FARKLI YORUMLAMA BİÇİMİ OLARAK EDEBİYAT: “ÖLÜLER GENÇ KALIR”
  Özet   Tam Metin
Ayşe İŞİ, Fatih ÇEMREK, Hakkı POLAT
3- TÜRKİYE’DEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÇOKLU YAPISAL KIRILMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Raziyahan ABDİYEVA, Damira BAYGONUŞOVA
4- GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE VERGİ GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet KARATAŞ
5- ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA (KURUM DEĞİŞTİRME) NİYETİ İLİŞKİSİ (KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONEL ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)
  Özet   Tam Metin
Melahat YILDIRIM SAÇILIK, Samet ÇEVİK, Çiğdem ÖZKAN
6- TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN
  Özet   Tam Metin
Aydan BEKAR, Çisem KARAKULAK
7- YİYECEK VE İÇECEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI
  Özet   Tam Metin
Yalçın KAYALI, Fatma Jale Gül ÇORUK
8- TÜRK, HİNT VE ERMENİ KÜLTÜRLERİ VE EDEBİYATLARINDA ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI VE TARİHİ
  Özet   Tam Metin
Ali AYATA, Yakup DALKILIÇ
9- EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATININ KURUMSAL AÇIDAN BÜTÜNLEŞMESİ
  Özet   Tam Metin
Emrah AKYÜZ
10- KÜRESEL KAPİTALİZM GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN EĞİTİM SİSTEMLERİNİ NASIL ETKİLER?
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN, Abdullah YALNIZ
11- ÜNİVERSİTEDEKİ ALKOL PROBLEMLERİ ÖLÇEĞİ (ÜAPÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Mehmet Ünal
12- OSMANLI TOPLUMUNDA AKİKA GELENEĞİ: AHMED MÜNİB EFENDİ’NİN “RİSÂLE-İ AKÎKA” ADLI ESERİ
  Özet   Tam Metin
S. Banu YILDIZ, Sultan N. KILIÇ
13- KÜLTÜR TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN KAPADOKYA ALGISININ TEKRAR ZİYARET ETME VE TAVSİYE ETME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Cemalettin HATİPOĞLU
14- DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMENİN ÜRETİM VE PLANLAMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Melda Medine GÜLEÇ, Sıdıka PARLAK, Işın ÇETİN, Duygu PARLAK
15- ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMLERİ İLE SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Okan SARIÖZ
16- ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Bahar TOPARLAK
17- TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE DÖRDÜNCÜ UMUMİ MÜFETTİŞLİĞİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ
  Özet   Tam Metin
Çiğdem ÖZARI, Esra DEMİR
18- BASİT SEÇİM OPSİYONLARININ FİYATLANMASI VE UFRS'YE GÖRE RAPORLANMASI
  Özet   Tam Metin
Ali Rıza SAKLI
19- GASPIRALI İSMAİL BEY VE KIRIM
  Özet   Tam Metin
Baran ARSLAN
20- ETNİK KÖKENİN HEDONİK TÜKETİME ETKİSİ: TÜRKİYE’DE YAŞAYAN FARKLI ETNİK KİMLİĞE SAHİP TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Sevra FIRINCIOĞULLARI
21- HERMENEUTİK YÖNTEM, ONTOLOJİK HERMENEUTİK ve HANS GEORG GADAMER
  Özet   Tam Metin
Ali ERYILMAZ
22- DEPRESYON TANISI ALAN VE ALMAYAN GENÇ YETİŞKİN ERKEKLERİN POZİTİF PSİKOTERAPİ YAPILARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Emre Esat TOPALOĞLU, Tuğba NUR
23- NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Ayşe DEMİREL
24- HESSE’NİN DOĞU DİNLERİNE YAKLAŞIMI
  Özet   Tam Metin
Ebru DEMİR, Meliha KÖSE
25- ÖĞRETMENLERİN ROL MODELLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Aydın GÖRMEZ, M. Metin BARLIK, Zeki EDİS
26- SAM SHEPARD’IN OYUNLARINDA İLETİŞİM SORUNU
  Özet   Tam Metin

İÇERİK