Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 54
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Ayşegül KOYUNCU OKCA
1- GELENEKSEL DOKUMALARDA KADIN
  Özet   Tam Metin
Hatice KADIOĞLU ATEŞ
2- GÖRSEL SUNU UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMUN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Buket BULUK, Ferah ÖZKÖK
3- KÜRESELLEŞME HAREKETLERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Orhun SOYDAN
4- KÜLTÜREL MİRAS OLARAK ‘NAHİTİYA’ NİĞDE
  Özet   Tam Metin
Derya KILIÇKAYA
5- “LETÂİF-İ ÂSÂR”DA YAYIMLANAN BİR MUHÂVERE IŞIĞINDA ŞEHRENGİZİN DÖNÜŞÜMÜ VE İSTANBUL
  Özet   Tam Metin
Erdem ÇANAK
6- 1927 NÜFUS SAYIMINA GÖRE CEBELİBEREKET VİLAYETİNİN DEMOGRAFİK YAPISI
  Özet   Tam Metin
Begüm KURT
7- MALATYA YÖRESİ YAĞMUR DUASI GELENEKLERİNDE ESKİ TÜRK İNANÇ İZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Abdulcebbar KAVAK
8- ŞEYH EBÛBEKİR ABDÜLAZİZ es-SİNCÂRÎ (ö. 602/1205) ve KÂDİRİYYE TARİKATI’NIN KUZEY IRAK’TAKİ ERKEN DÖNEM FAALİYETLERİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet MİMAN, Ayşe Esmeray YOĞUN, Yoğun, Erhan ÖNEL
9- YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANICI PROFİLLERİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Dilek ŞAHİN
10- FAKTÖR YOĞUNLUĞUNA GÖRE ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN STATİK ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Selma ATABEY, İbrahim YOKUŞ
11- KÜRESEL ISINMANIN ARTIŞ NEDENLERİNİN SU KAYNAKLARI VE TURİST SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI
  Özet   Tam Metin
Vedat AKSOY
12- EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MERİTOKRASİ İHLALİ SONUCU OLUŞAN YENİ BİR LİDERLİK: HAFİ LİDERLİK
  Özet   Tam Metin
İpek CEBECİ
13- TÜRK LİRASI'NA SİMGE BELİRLENMESİ OPERASYONUNA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Yunus ZENGİN, Alirıza AĞ
14- KOBİ’LERDEKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN FİNANSMAN SORUNU NEDEN Mİ SONUÇ MU LİTERATÜR TARAMASI SONUCU BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK, Dilek ŞAHİN
15- ÇİN’İN DIŞ TİCARET PERFORMANSI VE SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜMÜ
  Özet   Tam Metin
Simla GÜZEL
16- KOBİ’LERİN AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DOĞRUDAN VE DOLAYLI TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ: BURSA UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Mehmet İLİ
17- JOHN STEINBECK' İN "OF MICE AND MEN" İSİMLİ ROMANINDAKİ İNGİLİZCE DEYİMLERİN TÜRKÇE’ YE ÇEVİRİSİNDE KULLANILAN İZLEMLER
  Özet   Tam Metin
Muammer AK
18- TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK YOKSULLUK
  Özet   Tam Metin
Saffet Burak BAYRAM, Gufran GÜNDOĞMUŞ
19- İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI EĞİLİMLERİNİN VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Murat ŞİMŞEK
20- TERÖRİZM: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Aslı YILMAZ
21- AB-ABD SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Ebru ONURLUBAŞ, Hasan Gökhan DOĞAN
22- TÜRKİYE’ DE ORGANİK ÜRÜN TÜKETİMİNİN MEVCUT DURUMU VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ
  Özet   Tam Metin
Hakan Şahin
23- TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Mehmet Halis ÖZER, Cenk AKSOY
24- İKTİSADİ KONULU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KENT EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNDEKİ YERİ: TEORİK ÇERÇEVE
  Özet   Tam Metin
Yusuf Kemal ÖZTÜRK
25- OSMANLI NORMATİF İKTİSADİ YAPISININ İÇ VE DIŞ KAYNAKLI BOZULMA NEDENLERİ
  Özet   Tam Metin
Özge Gençel ATAMAN
26- MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Özlem KAYA, Adnan ODUNCU
27- TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ
  Özet   Tam Metin
Fikriye YILMAZ, İrem İŞERİ, Meriç Yavuz ÇOLAK
28- ANKARA’DA ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞANLARIN SİNİZM VE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ
  Özet   Tam Metin
Sevra FIRINCIOĞULLARI
29- MİKHAİL BAKHTİN VE ROMANIN SOSYOLOJİSİ
  Özet   Tam Metin
Erhan AKIN
30- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI ve YAZMA TUTUMLARI ile TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK