Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2016  Sayı: 56
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Mehmet Onur HASDEDEOĞLU - Ömer Faruk ATEŞ
1- EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİNDE ANTOLOJİLERİN ROLÜ: TÜRK HİKÂYE ANTOLOJİLERİ
  Özet   Tam Metin
Hayati BEŞİRLİ
2- TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Sugra CAFEROVA
3- KUZEY AZERBAYCAN HANLIKLARINDA SARAY KADINLARI VE NİKAH DİPLOMASİSİ
  Özet   Tam Metin
Halime Göktaş KULUALP
4- BİLGİ YÖNETİMİ OLGUNLUK MODELLERİNE GÖRE İŞLETMELERİN BİLGİ YÖNETİMİ DÜZEYLERİ: GENEL BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Mustafa TAŞLIYAN - Bengü HIRLAK
5- OTANTİK LİDERLİK, PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Mustafa KILIÇ
6- KEMAL TAHİR’İN YOL AYRIMI ROMANINDA DÖNEMİN TOPLUMSAL YAPISINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Selim TÜZÜNTÜRK - Fatma SERT ETEMAN - H. Kemal SEZEN
7- YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE DAMACANA SU SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİ
  Özet   Tam Metin
Tuba GÜLTEKİN
8- SANATSAL SÖYLEMDE NEDENSEL YÜKLEMELER VE KELLEY'İN KOVARYASYON TEORİSİ
  Özet   Tam Metin
Coşkun ŞEREFOĞLU
9- LEWIS MODELİNİN ZAYIF YÖNLERİ VE SINIRLAYICILARI
  Özet   Tam Metin
Tamer BAYAR - Emine ÖNDER
10- İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI GÖSTERME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Sadık SERÇEK
11- TURİZM PAYDAŞLARI AÇISINDAN DİYARBAKIR’IN MARKA ALGISI VE GELECEĞİ
  Özet   Tam Metin
Recep CENGİZ - Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
12- SPOR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME: SPOR MERKEZLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE, Pelin ESMERGÜL
13- KEMAN EĞİTİMİNDE DEĞERLER AÇISINDAN SUZUKİ YAKLAŞIMI
  Özet   Tam Metin
Sezen GIRAN TAŞCIOĞLU - Nevin AKPINAR
14- YEREL HALKIN BÖLGELERİNDEKİ TURİZM GELİŞİMLERİNE KARŞI TUTUMLARI: KUZEY ANTALYA KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet Vahit EREN - Melike ATAY POLAT - Halil İbrahim AYDIN
15- TÜRKİYE’DE YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Fazıl KIRKBİR - Mehmet KARA -  Mustafa TÜRKEL
16- PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN MARKA SLOGANLARININ ÖNEMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Salih AKYEL
17- XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA PAYAS SANCAĞINDA KULLANILAN MÜSLÜMAN ERKEK ŞAHIS İSİMLERİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet UYAR
18- AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMADA FİKİR LİDERİNİN ÖNEMİ: AKILLI TELEFON KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Melek HANCI
19- KURUMSAL REKLAM VE MİZAH
  Özet   Tam Metin
Müzeyyen ALTUNBAY
20- TEMEL BİR DEĞER OLARAK DEDE KORKUT’TA MİSAFİRPERVERLİK VE İZZETİ İKRAM
  Özet   Tam Metin
Mustafa GÜNEŞ
21- CELÂLEDDİN ERGÛN ÇELEBİ VE GENC-NÂME ÜZERİNE
  Özet   Tam Metin
İlke TEPEKÖYLÜ
22- TÜRKİYE’DE FUTBOL, TARAFTAR OLGUSU ve BEŞİKTAŞ ÇARŞI GRUBU
  Özet   Tam Metin
Yunus ZENGİN - Erdoğan KAYGIN
23- ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Melda ÖZDEMİR - Şaban YILDIRIM
24- GAZİANTEP İLİNDE SEDEF KAKMACILIĞININ İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ayşegül KILIÇ
25- ŞEMSEDDİN AHMED BEY ve (H. 904) 1498 TARİHLİ VAKFİYESİNE GÖRE YENİCE-İ VARDAR VAKFI
  Özet   Tam Metin
Shahriyar MUKHTAROV - Ceyhun MİKAYILOV - Zamig MAMMADOV
26- AZERBAYCAN’DA BANKA KREDİ KANALININ İŞLEYİŞİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Yasin KIRILMIŞ
27- HAYVAN MASALLARI İLE EZOP MASALLARI’NIN TEMA, KAHRAMAN VE MESAJLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Elif Gizem UĞURLU
28- BİLİŞİM SUÇLARI VE ÇOCUKLA İLETİŞİMİ DİSCONNECT FİLMİ ARACILIĞI İLE YENİDEN OKUMAK.
  Özet   Tam Metin
Kaan YİĞENOĞLU
29- FİNANSALLAŞMA VE GELİR DAĞILIMI
  Özet   Tam Metin
Halil BİLECEN
30- TÜRKİYE'DEKİ OY VERME DAVRANIŞLARININ ANALİZİ: ETNİSİTE Mİ DİNDARLIK MI?
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK