Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2016  Sayı: 57
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Gökçen Şahmaran CAN
1- ANTİ-ESTETİK VERSUS ESTETİK
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Naci BAYRAÇ - Emrah DOĞAN
2- TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ İTHALATI VE EKONOMİK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Yusuf ESMER - Faruk DAYI
3- YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ETİK LİDERLİK
  Özet   Tam Metin
Murat AYDIN
4- GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETİ SAĞLAMADA ZEKÂT MÜESSESESİ VE GİNİ KATSAYISI
  Özet   Tam Metin
Cem Barlas ARSLAN
5- BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE HARP VERGİSİ
  Özet   Tam Metin
Burhanettin ZENGİN - Elmas Ceren SAVGIN
6- KATILIM ÖNCESİ AB KIRSAL KALKINMA FONLARI IPARD KIRSAL TURİZM DESTEKLERİNİN İNCELEMESİ
  Özet   Tam Metin
Adem ANBAR - Javid SULEYMANLI
7- AZERBAYCAN’DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Osman DEMİRDÖĞEN - Yasemin TATLI - Selçuk KORUCUK
8- GIDA SEKTÖRÜNDE İNOVASYON: GÜMÜŞHANE İLİ YÖRESEL ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Ömür ALYAKUT
9- KARTEPE ÖRNEĞİNDE DOĞAL GIDA ÜRETİMİ YAPAN ÜRE-TÜKETİCİLERİN SOSYAL MEDYADA ÜRETİM VE TÜKETİM PRATİKLERİ
  Özet   Tam Metin
Elza İSMAYILOVA
10- KÖROĞLU DESTANI`NIN AVRUPA DİLLERİNE ÇEVİRİSİ VE YAYINI: YABANCI ARAŞTIRMACILAR GÖZÜYLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Furkan ÇELEBİ - Yetkin BULUT
11- KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ERP YAZILIMI KULLANAN BİR İŞLETMENİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Burçin ÖNER - Murat KAHYAOĞLU - Azize Zehra ÇELENLİ BAŞARAN
12- MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MYO ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Gülistan EKMEKÇİ
13- MUHİBBİ DİVANI'NDA MİTOLOJİK VE EFSANEVİ KAHRAMANLAR
  Özet   Tam Metin
Oğuz PARLAKAY - Alpagut YAVUZ
14- NEGATİF DIŞSALLIKLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİNİN ÖNLENMESİNDE KULLANILAN ÇÖZÜM YOLLARI
  Özet   Tam Metin
Hüseyin SARAÇ
15- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NEVŞEHİR’İN BASIM (MATBAA) TARİHİ VE MATBAANIN NEVŞEHİR’DEKİ SERÜVENİ
  Özet   Tam Metin
Mürsel ETHEM
16- RUSÇA KUR’AN ÇEVİRİLERİNİN TANITIMI VE ÇEVİRİBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ -I (ARAPÇADAN RUSÇAYA YAPILAN KUR’AN ÇEVİRİLERİ)
  Özet   Tam Metin
Nurettin KÜÇÜK
17- SCHWATZ’IN "DEĞER YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİ" İLE TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN BAZI ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Zeynep TAŞYÜREK - Meral METİN GÖKSU
18- SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK ÇOCUKLARIN İNTERNET KULLANIMI HAKKINDAKİ VELİ GÖRÜŞLERİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ - Hasan KARAKUZU
19- 1950-1951 YILLARINDA BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE TÜRK GÖÇÜ
  Özet   Tam Metin
Dorian ALİU - Armando ALİU
20- SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PERSPEKTİFİNDE HİBRİDİTE VE PAYDAŞ YAKLAŞIMI: ALMANYA, İNGİLTERE VE TÜRKİYE KIYASLAMALARI
  Özet   Tam Metin
Emrah KAYA
21- MODERN DÜNYA-SİSTEM TEORİSİ KAPSAMINDA ABD İLE KÜBA YAKINLAŞMASININ ELEŞTİRİSİ VE LATİN AMERİKA'YA OLASI YANSIMASI
  Özet   Tam Metin
Murat YILMAZ
22- TANZÎMÂT DÖNEMİNDE AVRUPAMERKEZCİLİĞE BİR KARŞI ÇIKIŞ: AHMED CEVDET PAŞA
  Özet   Tam Metin
Pınar AKARÇAY
23- TÜRKİYE VE İSVEǒTE SİYASAL KÜLTÜRÜN SİYASAL KATILIMA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hüsamettin İNAÇ - Ahmet ÖZKAN
24- EKOLOJİK GÖRÜŞLER VE İDARENİN YENİDEN YAPILANMASI
  Özet   Tam Metin
Ferat KAYA - Emirhan GÖRAL
25- TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ POLİTİKASI
  Özet   Tam Metin
Cemalettin ŞAHİN - Rauf BELGE
26- İBN HALDUN’DA COĞRAFİ DETERMİNİZM
  Özet   Tam Metin
Cenk Murat KOÇOĞLU
27- RİSK ALGISININ YENİDEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Ahmet KARATAŞ
28-
  Özet   Tam Metin

İÇERİK