Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 58
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Aydın GÖRMEZ
1- TOM STOPPARD'IN OYUNLARINDA İKİLİK VE PARADOKSLAR
  Özet   Tam Metin
Sibel KILIÇ
2- ESKİ TÜRKLERDE KUYUMCULUK GELENEĞİ VE METAL SÜSLEME TEKNİKLERİ
  Özet   Tam Metin
Zeynel ŞENTÜRK Cemal YURGA Onur ZAHAL Engin GÜRPINAR Fırat ALTUN
3- MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PROFİL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Caner ERDEN, Ahmet Erhan TANYERİ, Hakan İŞGÖREN, Nurcan ŞİMŞEK
4- KADIN FİGÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: ERKEK BAKIM ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Nihal ALOĞLU
5- AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE (ASM) ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GEÇMİŞ SİSTEM İLE (SAĞLIK OCAKLARI) BUGÜNKÜ SİSTEMDEKİ (AİLE HEKİMLİĞİ) İŞ DOYUMLARI: KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Seher ATMACA
6- ÂŞIK EDEBİYATINDA “DEDİM-DEDİ” ÖRNEKLERİ
  Özet   Tam Metin
Melahat ÖNEREN, Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Ahmet HARMAN
7- BİLGİ PAYLAŞIMININ YENİLİKÇİ DAVRANIŞA VE ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Nurgün KUL PARLAK
8- İŞ-YAŞAM DENGESİ AÇISINDAN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ
  Özet   Tam Metin
İsmail Hakkı DİNÇAY
9- DEĞİŞEN EKONOMİK KOŞULLARIN İŞSİZLİK NEDENLERİNE YANSIMALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Özet   Tam Metin
Ayşegül Koyuncu OKCA
10- DENİZLİ’DE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KİMİ GELENEKSEL MESLEKLER
  Özet   Tam Metin
Dicle Özcan ELÇİ
11- İÇE ALINMA VE DIŞA ATILMA MEKANİZMALARIYLA DOGVILLE’DE KADIN İMGESİNİN TEMSİLİ
  Özet   Tam Metin
C. Hakan ÇUHADAR
12- DÜNYADAKİ PROFESYONEL MÜZİK EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Yalçın KAYALI
13- HİNT VE TÜRK MİTOLOJİLERİNDE BALIK MOTİFİ
  Özet   Tam Metin
Nihat GÜNEŞ
14- ERKEĞİN ATAERKİL REJİME ENTEGRASYONU:YABANCILAŞMA VE UYUM
  Özet   Tam Metin
Ferhat ARIK, Işıl Avşar ARIK
15- GROUNDED TEORİ METODOLOJİSİ ve TÜRKİYE’DE GROUNDED TEORİ ÇALIŞMALARI
  Özet   Tam Metin
Yusuf AYMANKUY, Eray POLAT, Cemali BUZLUKÇU, Şimal AYMANKUY
16- ÇEVRESEL TUTUMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Kaan YİĞENOĞLU
17- İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN GÜÇ DENGELERİ VE ABD’NİN PASİFİK BÖLGESİ STRATEJİSİ: TRANS-PASİFİK ORTAKLIĞI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kurtuluş MERDAN, Selahattin OKUROĞLU
18- KREDİ KARTLARINA GETİRİLEN TAKSİT SINIRLANDIRMASININ TÜKETİCİNİN HARCAMA DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA (TRABZON-GÜMÜŞHANE-BAYBURT ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Aslı ÖZTOPÇU
19- İKTİSADİ DÜŞÜNCEDE YENİLİKÇİLİK VE EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ
  Özet   Tam Metin
Necdet EKİNCİ
20- TÜRK DÜNYASINDA ULUSAL KİMLİKLERİN İNŞASINDA MANAS DESTANINA SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM
  Özet   Tam Metin
Uğur UĞUR
21- İNTERNET KULLANICILARININ ONLİNE ALIŞVERİŞE OLAN İLGİLENİM DÜZEYLERİ: BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Mahmud ÖZDEVECİOĞLU
22- MAĞDURLAR MI MAĞDUR ETMEKTEDİR? : ÖRGÜTLERDE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR VE ALGILANAN MAĞDURİYET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Nazan KAYTEZ, Ender DURUALP
23- ANNELERİN KABUL-RED DÜZEYLERİNİN ÇOCUĞUN MİZACI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Levent SONGUR, Abdullah TURAN
24- ÜNİVERSİTELERİN SOSYO-EKONOMİK DÖNÜŞÜME ETKİSİ VE ŞEREFLİKOÇHİSAR HALKININ ÜNİVERSİTEYE BAKIŞI
  Özet   Tam Metin
Ali Korhan ÖZEN, Tuncer YILMAZ
25- BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞLETMENİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Tuğba ÇAĞLAK, Enver TUFAN
26- MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI PİYANO DERSLERİNDE TEK EL ESERLERİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Ekin ÇORAKLI
27- MÜZİKAL BİÇİMCİLİĞE DAİR
  Özet   Tam Metin
Okan DİŞ, Ahmet AYIK
28- OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ*
  Özet   Tam Metin
Yasemin BOZKURT, Mine OYMAN
29- OYUN YA DA REKLAM? GENÇ OYUNCULAR EĞLENCE İÇERİKLİ OYUN REKLAMLARI NASIL ALGILIYOR?
  Özet   Tam Metin
Yasin AKAY, Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ
30- ÖĞRENCİLERİN PERFORMANS PUANLARİ İLE BAŞARİ VE TUTUM PUANLARİ ARASİNDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK