Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 59
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Mahfuz ZARİÇ
1- 1950-1980 ARASI İSLAMİ DUYARLIKLI ÖYKÜ ANLAYIŞI VE ÖYKÜCÜLER
  Özet   Tam Metin
Agil MAMMADOV
2- REALIZM VE LIBERALIZM`IN ORTASINDA: MARKSIST TEORININ YERI VE ÖNEMI
  Özet   Tam Metin
H. Betül ÖNGEN
3- DEVLET GÜDÜMÜNDEKİ MEDYADAN ÖZEL SERMAYE MEDYASINA GEÇİŞ: TURGUT ÖZAL DÖNEMİ MEDYA SERMAYE YAPISININ DEĞİŞİMİ
  Özet   Tam Metin
Mahmut VURAL - Şenol ÇAVUŞ
4- ELEKTRONİK GİRİŞİMCİLİK VE KIRGIZİSTAN'DA UYGULANMA OLANAKLARI
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN - İbrahim DEMİRCİ - Serap KARA
5- FACEBOOK BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Vildan TOK DERECİ
6- GİYSİ TASARIM ALANINDA MODA EĞİLİM ÖNGÖRÜLERİNİ ANLAMA ÜZERİNE
  Özet   Tam Metin
Osman BODUR
7- HADİSLERE GÖRE DECCÂLİN ÖZELLİKLERİ
  Özet   Tam Metin
Muharrem AFŞAR - Emrah DOĞAN
8- UZUN DÖNEM FAİZ ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK BİR PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Südabe SALİHOVA - Vefa MEMMEDOVA
9- ÖĞRENCILERIN İSTATISTIK DERSINE YÖNELIK TUTUMLARI: GEÇERLILIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Arzu ÖZYÜREK
10- OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGULARI TANIMA İLE DUYGULARI YÖNETME VE ARKADAŞLIK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Recep USLU
11- SEREZ 3872 NOLU EDVAR YAZMASININ SİSTEMATİK MÜZİKOLOJİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Onur Can BENLİER - Nazif YILDIRIM
12- ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE ETKİLERİ: KAMU BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Özlem ORAL PATACI
13- AMPİR ÜSLÛBUNDA BİR SULTAN CAMİİ: NUSRETİYE
  Özet   Tam Metin
Lütfiye CAN
14- SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI KANALI OLARAK INSTAGRAM’ DA ALGILANAN SÜRÜ DAVRANIŞI VE SATIN ALMA NİYETİ
  Özet   Tam Metin
Kərim SOLTANƏLILI - Nurhodja AKBULAEV - Turan AHMEDOV
15- SWAP ƏMƏLİYYATLARI İLƏ BORC XƏRCİ AZALDILA BİLƏRMİ?
  Özet   Tam Metin
Dilek DÖNMEZ POLAT - Yasin SOYLU
16- TURİZM SEKTÖRÜNDE DENEYİMLENEN VE ANIMSAYAN BENLİK KAVRAMININ ROLÜ: BOZCAADA’YI ZİYARET EDEN TURİSTLER İLE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Murat TANRIKULU
17- TÜRKİYE'DE FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ İKİLEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE PEDAGOJİK FORMASYON UYGULAMALARI
  Özet   Tam Metin
İsmail KERVANKIRAN - Adile Gül ERYILMAZ
18- İNANÇ TURİZMİNE YÖNELİK ZİYARETÇİ ALGILARININ DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: KONYA MEVLANA MÜZESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Umut BEYLİK - Ali YILMAZ - Nesrin AKCA
19- TANI İLİŞKİLİ GRUP VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMA AMAÇLI KULLANILMASI: KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Serpil YAYMAN ATASEVEN
20- RESİMDE ANLAM OLGUSU
  Özet   Tam Metin
Sedat CERECİ
21- AFRİKA’DAKİ TÜRK SANAT YAPITLARININ KORUNMASINA YÖNELİK POLİTİKALAR: İLETİŞİM SORUNU
  Özet   Tam Metin
Ahmet ALTINOK - Ömer ÖZER - Zeynep SET - Ferhat BAYOĞLU
22- ANNE-BABA ÇATIŞMASI: TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Fatih AYDOĞDU - Abdulhak Halim ULAŞ
23- BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ KUKLA VE DRAMA ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİMLERİNE
  Özet   Tam Metin
Aydın ÇİVİLİDAĞ
24- İŞ YAŞAMINDA SANAL KAYTARMANIN İŞ STRESİ, İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN - Safiya YILMAZ DİNÇ - Hifa Şeyma DEMİRBACAK
25- KONUŞMACIDA KİŞİSEL GÜVEN ÖLÇEĞİ KISA TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Necmi GÜRSAKAL - Selim TÜZÜNTÜRK
26- SÜRÜCÜ DÜĞÜMLERİN ORANLARI İÇİN İKİ HİPOTEZİN TEST EDİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Levent DENİZ - Gürkan SARIDAŞ - İpek ARAÇ - Ö. Faruk ÇELİKEL - M. Furkan TAYFUR
27- YERELLEŞME KAPSAMINDA ÖĞRETMENLERİN OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİMİNDE OKUL ORTAMLARINI DEĞERLENDİRMELERİ
  Özet   Tam Metin
Altan AYAN - Murat TOPALOĞLU
28- ÖZYETERLİK İNANÇLARI, KENDİNİ İZLEME VE ÖZSAYGI DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Türker TUĞSAL
29- ÇALIŞANLARIN İŞ-YAŞAM UYUMLARI VE TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL DESTEĞİN ARACILIK ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hasan EYÜPOĞLU
30- DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İNSAN KARAKTERİNİN DEĞİŞİMİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK