Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 60
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Hatice Çubukcu
1- SAYI SEMBOLİZMİNİN TASAVVUFTAKİ ZİKİR SAYILARINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Naci Atalay DAVUTOĞLU, Birol AKGÜL, Erşan YILDIZ
2- İŞLETMELERDE EKONOMİK VERİMLİLİĞİ ARTIRMA VE ETKİN YÖNETİM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMADA Z TEORİSİ’NİN UYGULANABİLİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Abdullah AYDIN
3- SOSYAL HAYATTAKİ BAZI KİŞİLİKLER VE ONLARI İFADE EDEN BEYİTLER
  Özet   Tam Metin
Erhan GÖRMEZ
4- ÖĞRETMENLERİN "DİJİTAL VATANDAŞLIK ve ALT BOYUTLARI" HAKKINDAKİ DÜZEYLERİ
  Özet   Tam Metin
Selçuk Kürşad KOCA
5- BALKAN TÜRKLERİNİN YAKIN DÖNEM KAHRAMANLARI “YÜCELCİLER”
  Özet   Tam Metin
Arzu BOY, Yavuz ASLAN
6- CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE KARS’TA EĞİTİM ( İlköğretim – Ortaöğretim)
  Özet   Tam Metin
Gülsen Serap ÇEKEROL, Elman GUNYASHEV
7- KAZAKİSTAN LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE SEKTÖR PAYDAŞLARININ LOJİSTİK KÖY İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Tamer KEÇECİOĞLU, Mustafa Kemal YILMAZ
8- İNSAN KAYNAKLARINA DEĞER YARATMA
  Özet   Tam Metin
İlknur UNCUOĞLU YOLCU
9- GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ: GİRİŞİMCİ LİDERLİK
  Özet   Tam Metin
Kasım KAYA
10- KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNE SAHİP OLMADA ETKEN FAKTÖRLER
  Özet   Tam Metin
Fadime DİLBER
11- KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA YER ALAN TERÖR VE ŞİDDET İÇEREN MESAJLARIN BİREYLERİN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Dilek BOSTANCIOĞLU, Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Mergül ÖZTÜRK
12- ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE FARKINDALIK VE TUTUM DÜZEYLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Sevda ÖZKAYA
13- XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN “ORTADOĞU” TOPRAKLARINDAKİ NÜFUZ MÜCADELESİ VE MİLLİYETÇİLİĞİN ROLÜNE BİR ÖRNEK: ARABİ PAŞA AYAKLANMASINA İNGİLİZ MÜDAHALESİ
  Özet   Tam Metin
Emre Esat TOPALOĞLU, İlhan EGE
14- CEO İKİLİĞİ (DUALITY) ve YÖNETİM KURULU BÜYÜKLÜĞÜNÜN SERMAYE YAPISI KARARLARINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
İbrahim AYTAR
15- MERSİN LİMAN İNŞAAT SÜRECİ VE YEREL BASINA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Tuğba TEKİN
16- MÖ.5000-MS.1967 ARASI DÖNEMDE KUDÜS'ÜN EL DEĞİŞTİRMESİ
  Özet   Tam Metin
Tülay EKİCİ
17- BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME
  Özet   Tam Metin
Ahmet USLU
18- NALAN BARBAROSOĞLU’NUN HİKÂYELERİNDE BİÇİM OLARAK MELANKOLİ
  Özet   Tam Metin
Merve YURTTAŞ, Zeynep AKSAN
19- SAĞLIK PERSONELİ ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Elif Betül YALÇI, Nevin ALTUĞ, Yasemin KOLDERE AKIN
20- TÜKETİCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ DOĞRULTUSUNDA TERSİNE LOJİSTİĞE BAKIŞ AÇILARI
  Özet   Tam Metin
Münevver KATKAT ÖZÇELİK
21- TÜRK MUHASEBE SİSTEMİNİN GELİŞİMİNDE VERGİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Erdal ADAY
22- TÜRKLERDE TANRI ANLAYIŞI VE BAYINDIR HAN’A YANSIMASI
  Özet   Tam Metin
Çiğdem BİLGE, Ümran OSKAY
23- YARA DEĞİL SEVGİ YARAT: ASİT SALDIRILARI
  Özet   Tam Metin
Şebnem KOLTAN YILMAZ, M. Mustafa YÜCEL
24- YAPAY SİNİR AĞLARIYLA KONTROL ŞEMALARINDA ÖRÜNTÜ TANIMA
  Özet   Tam Metin
Şahap BULAK, İsmail ULUTAŞ
25- ZAMİR N'Sİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
  Özet   Tam Metin
Arda KARADAVUT, Gül Banu DUMAN
26- ÇOCUK EDEBİYATI BAĞLAMINDA KUSEYİN ESENKOCOYEV’İN “ŞARDA UÇKANDA” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR DİL VE ÜSLUP İNCELEMESİ
  Özet   Tam Metin
Sevra FIRINCIOĞULLARI
27- MARKS’IN SINIF KURAMINDAKİ EKSİKLİKLERE ERİCH FROMM’UN ELEŞTİRİSİ
  Özet   Tam Metin
Burcu TÜRKMEN, Muhammed Zahit CAN
28- ÇEVİRMENLİK EDİNÇLERİNİ GELİŞTİRME BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL ÇEVİRİ ARAÇLARINI KULLANMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Gülten KÜÇÜKBASMACI
29- MANAS DESTANINDA İLİŞKİ SÖZLERİ
  Özet   Tam Metin
Tebrike KAYA
30- YENİ MEDYADA EMOJİ KULLANIMININ ANLAMI
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK