Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 61
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
İsmail GÜRLER, Veysel KARSLİ
1- İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SES KALİTESİ TERCİHLERİNİN ADAY İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN GÖZLEM RAPORLARINA GÖRE BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Rıdvan BAL
2- KIBRIS’TA AZINLIKLAR VE KKTC’NİN BÖLÜNMÜŞ AZINLIĞI: MARONİTLER
  Özet   Tam Metin
Şahin Eray KIRDIM
3- ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN TARTIŞMALI BİR UYGULAMASI: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KADAR İNSANİ MÜDAHALE TEORİSİ
  Özet   Tam Metin
Murat ERCAN
4- AVRUPA BİRLİĞİ’İNDE YÜKSELEN SAĞ VE IRKÇI POLİTİKALAR: 21.Yüzyıl Barış Projesinin Sonunu mu getiriyor?
  Özet   Tam Metin
İlyas TOPÇU, Sema AKILMAK TOPÇU
5- ADNAN MENDERES’İN YARGILANMASI VE İDAMI
  Özet   Tam Metin
Jumadurdy ANNAORAZOV, Tahir AŞİROV
6- ЭМИГРАЦИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ (20-30-ее годы XX века)
  Özet   Tam Metin
Mustafa KABATAŞ
7- TÜRKİYEDE MÜZİK EĞİTİMİNİ DESDEKLEYEN KURULUŞLAR
  Özet   Tam Metin
Derya YAMAN AKKUZU, Ülkü Sevim ŞEN
8- ORTAÖĞRETİM 12. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Nilgün BENLİ
9- AKADEMİK BİLGİYE BEDELSİZ AÇIK VE ÖZGÜR ERİŞİM HAKKI: THE INTERNET'S OWN BOY: THE STORY OF AARON SWARTZ (2014) BELGESEL FİLMİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ramazan GÖRAL
10- DÜNYA EKONOMİK FORUMU TURİZM REKABETÇİLİK RAPORU IŞIĞINDA TÜRKİYE TURİZMİNİN REKABETÇİLİK SORUNLARI
  Özet   Tam Metin
Altan AYAN
11- ALP ER TUNGA’NIN YÖNETİM ANLAYIŞI VE LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Necdet Ekinci
12- ANTİK YUNAN VE ROMA’ DA “KAMUOYU” KAVRAMI
  Özet   Tam Metin
Neriman HANAHMEDOV
13- AZERBAYCAN CUMHURIYETI TURIZIM HUKUKUNA GENEL BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Elşen MEMMEDLİ
14- AZERBAYCAN-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE ENERJİ FAKTÖRÜ
  Özet   Tam Metin
Xamo İSMAYILOV* Oqtay QULİYEV**
15- BANKA REKLAMLARININ TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİSİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Murat KAÇER
16- BAŞKANIN OFİSİ: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE GÜÇLÜ BAŞKANLIK MODELİNİN PEKİŞMESİ
  Özet   Tam Metin
Murat TANRIKULU
17- BATILI DEVLETLERİN VE TÜRKLERİN AFRİKA’YA YAKLAŞIM FARKLILIKLARI, HARİTALARDA AFRİKA VE KOLONİAL KARTOGRAFYA
  Özet   Tam Metin
Tevfik ABDULHASANLI
18- ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN ŞİİRİNDE ULUSAL TARİH
  Özet   Tam Metin
Zafer UZUN, Sezgin ERDEM
19- ÇALIŞANLARIN “İYİ YÖNETİCİ” VE “KÖTÜ YÖNETİCİYE” DAİR METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ: KAMU KURUMUNDA BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Derya DİNÇER, Agah Sinan ÜNSAR, Adil OĞUZHAN
20- İŞGÖRENLERİN ALGILADIKLARI LİDERLİK TARZLARININ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE YARATICILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Muhammet Selim İPEK
21- BİRİNCİ ABBASÎ DÖNEMİNDE (750-847) KİTABET– SİYÂSET İLİŞKİSİ (KATİPLİKTEN VEZİRLİĞE)
  Özet   Tam Metin
Ömer YALÇINKAYA, Vedat KAYA
22- EKONOMİK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİĞİ ÜZERİNDE TASARRUFLARIN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1985-2014)
  Özet   Tam Metin
Burhan GÜNAY
23- MARKA DEĞERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİST 100 ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kelime ERDAL
24- ÇOCUK KİTAPLARINDA BABA MODELLERİ
  Özet   Tam Metin
Fatih Çağrı NAZİK, Fatih KILINÇ, Olcay SALİCİ, Hikmet ORHAN
25- ELİT HALTERCİLERE UYGULANAN 6 HAFTALIK YOĞUN PİRAMİDAL VE MAKSİMAL KUVVET ANTRENMANLARININ KAS ÇEVRESİ İLE PERFORMANSLARINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Yavuz ŞEN
26- TÜRKÜLERDE FELEK KAVRAMI
  Özet   Tam Metin
Fevzi KAYA
27- TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS VE HUZUREVLERİ
  Özet   Tam Metin
V. Rüya EHTİYAR, Aslı ERSOY
28- İŞ GÖRENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYON FAKTÖRLERİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Dilek ÖZTOPÇU, Sinan AYTEKİN
29- BİREYSEL YATIRIM KARARLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BALIKESİR İLİNDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Mustafa SÖZEN
30- ANLATIMSAL BİR ÖĞE OLARAK SİNEMADA SES EFEKTLERİ: TANIMLAMALAR, FİLMLER, ÇÖZÜMLEMELER
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK